tisdag 31 januari 2017

Markaryd – ett gott exempel på Svenskt Näringslivs inspirationsdagLars Fredin, VD på Konecranes AB i Markaryd, var en av de tre företagare som idag fick möjlighet att ge exempel på hur en god samverkan mellan en kommun och det lokala näringslivet kan se ut. Goda exempel var ämnet för ett av fyra seminarier då Svenskt Näringsliv idag arrangerade sin årliga inspirationsdag på anrika Vasateatern i Stockholm. Drygt 200 kommunpolitiker och tjänstemän från hela landet var på plats.

Som ledamot i styrelsen för Tillväxt Markaryd AB är Lars i högsta grad involverad i det nära och goda samarbete som fört oss fram till flera topplaceringar i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Bra attityder till företagande, nära samarbete, korta beslutsvägar och en prestigelös hållning var några faktorer som Lars lyfte fram. På frågan om varför ett företag i en stor internationell koncern väljer att vara kvar i Markaryd svarade Lars: ”-Så länge man känner ett bra stöd och support från kommunen i både stort och smått, då väljer jag att stanna där!” Med det inlägget är det som ansvarig kommunpolitiker inte svårt att bli ännu mer motiverad att arbeta för ett fortsatt bra lokalt företagsklimat!Dagen började med intressanta anföranden ur ett mer internationellt och nationellt perspektiv över hur förutsättningarna för företagande ändras i en föränderlig värld och vad det egentligen är vi har att konkurrera med. Här finns en hel del stöd i aktuell forskning som många fler, inte minst våra riksdagspolitiker, borde ta till sig. Ett politiskt inlägg blev det också när moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra äntrade scenen och levererade några av de löften som hon tänker genomföra om hon får möjlighet att bestämma.
Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten, är en som jag definitivt hoppas inte kommer att få bestämma. Han medverkade vid det inledande minglet igår kväll där han debatterade med sin kollega Carolin Dahlman på Kristianstadsbladet. Så här ett dygn efter är jag fortfarande inte helt säker på om Göran Greider verkligen menade det han sa med sina nedlåtande omdömen om företagande, eller om det bara var för att provocera. Antagligen det senare. Något annat hade nog skadat hans ”varumärke” i grunden, eftersom den största meriten för att hamna i TV:s tyckarsoffor tycks vara "förmågan att provocera".

måndag 30 januari 2017

Alliansen vill ha bättre WiFi och TV!
Alliansen i Markaryd ger nu ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att erbjuda trådlös Internetanslutning till kommuninvånare och besökare i kommunala lokaler.

Under 2016 har bredband med hög överföringskapacitet blivit möjlig för i princip alla invånare i kommunens fyra tätorter och en stor utbyggnad på landsbygden är också på gång. Sedan tidigare är de kommunala verksamheterna anslutna till varandra med fiber. Tillgång till Internet är idag en självklarhet och många kommuner erbjuder idag Internet gratis via trådlöst nätverk till besökare i sina lokaler eller verksamheter. Detta är möjligt även i de kommunala lokalerna i Markaryds kommun, dock inte i alla.

Att tillhandahålla gratis trådlös Internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet får anses ingå i den kommunala kompetensen. Besökare eller personer som på olika sätt tar del av kommunal service eller tjänster kan i anslutning till sitt besök ges åtkomst till Internetanslutning när de vistas i lokalerna. Besökare kan hänvisas till kommunens e-tjänster eller information som används inom den aktuella verksamheten. Möjligheten att få åtkomst till Internet kan på flera sätt underlätta för olika individer att närvara vid kommunala aktiviteter.

Även i kommunens särskilda boenden bör det finnas tillgång till trådlös Internetanslutning. Detta skulle öka möjligheten att hålla kontakten med vänner, bekanta och barnbarn, liksom att kunna titta på sina favoritprogram på TV när man har möjlighet till detta. Det kan också öppna upp för större möjligheter att använda sig av s k välfärdsteknik.

Alliansen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ger IT-chefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att erbjuda trådlös Internetanslutning till kommuninvånare och besökare i kommunala lokaler.
Alliansen i Markaryd ger även ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att öka utbudet av de TV-kanaler som tillhandahålls i de gemensamhetslokaler som finns bland annat inom socialförvaltningens verksamheter.

På senare år har utbudet av TV-kanaler ökat kraftigt och idag finns i de flesta hem långt fler TV-kanaler än det s k basutbudet som tillhandahålls av SVT och TV4. Utvecklingen av TV-utbudet i de gemensamhetslokaler som tillhandahålls bl a i särskilda boenden har dock inte följt med utvecklingen i våra bostäder och hem, vilket innebär att man kanske inte kan ta del av de program man är intresserad av den dagen man flyttar till ett särskilt boende.

Alliansen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ger socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att öka utbudet av de TV-kanaler som bland annat tillhandahålls i de gemensamhetslokaler som finns inom socialförvaltningens verksamheter. Samråd bör ske med IT-enheten och fastighetsenheten för att även dessa aspekter ska beaktas i utredningen

lördag 28 januari 2017

Inspirerande utbildningsdag
Aktuella politiska prioriterade frågor, kommunikationsstrategi och partiavdelningsförnyelse var tre punkter vid den regionala utbildning som idag hade lockat dryga hundratalet kristdemokrater till Hässleholm. Det blev en riktigt inspirerande tillställning där partisekreteraren slog an tonen redan från början. 

Under förra året har vi arbetat ganska hårt för att ta fram en rad politiska förslag som vi nu ska arbeta för att göra kända. Flera av dessa är Kristdemokraterna det enda parti som driver och vi fokuserar nu på fyra olika områden; 1) Familjepolitik 2) Jobb och företagande 3) Vård och omsorg och 4) Trygghet.

Under varje område finns en rad finansierade förslag som redan förts fram i vår budgetmotion i Riksdagen. Som exempel kan nämnas avskaffande av pensionärsskatten, en mer flexibel föräldraförsäkring, jobbskatteavdrag för föräldrar, barnomsorgspeng, fler poliser och mycket mer. Alla förslagen går att läsa i partiets riksdagsmotion som går att ladda ner här.

Från Markarydsavdelningen var vi åtta stycken som deltog och det vi fick med oss från dagens utbildning kommer väl till pass i vårt fortsatta politiska arbete i Markaryds kommun.

fredag 27 januari 2017

Partistyrelsedag


Årets första sammanträde med Kristdemokraternas partistyrelse hölls idag i Riksdagshuset. En punkt som ofta brukar ta en stor del av tiden i anspråk är den inledande diskussionen om det aktuella politiska läget. Det är alltid lika intressant att ta del av informationen och delta i samtalet där det är högt i tak och stora möjligheter att bidra till en konstruktiv diskussion.Dessutom är det givande att träffa kollegor från alla delar av landet och som finns på olika politiska uppdrag såväl nationellt, regionalt som lokalt. Ett härligt gäng!


På väg från Riksdagshuset kunde jag inte motstå att föreviga den så fotograferade vyn från Riksbron mot Stadshuset. För det mesta blir det inte så mycket tid över till annat under en dag som denna. Resan från Markaryd började strax efter kl. 22 torsdag kväll för att hinna med nattåget från Hässleholm. Väl framme blir det tid för lite frukost och hantering av mail och kommunala angelägenheter innan styrelsemötet börjar. Det brukar vanligtvis hålla på till kl. 16. så tåget 17.06 passar bra att resa hem med. Strax innan 22 är man hemma igen. Kanske inte så glamouröst, men fortfarande inspirerande och givande. Och i morgon är det nya aktiviteter med regional utbildning hela lördagen i Hässleholm. Tiden går i alla fall inte långsamt när man är förtroendevald!

torsdag 26 januari 2017

Dags att låta tågen rulla igen!

Vi kristdemokrater har i många år arbetat för att få tåg med persontrafik mellan Hässleholm och Halmstad med stopp i Markaryd. Därför är vi mycket glada att få läsa utkastet till avsiktsförklaring som ska behandlas av Region Halland tillsammans med berörda kommuner. I den aviserar man just tåg med persontrafik mellan Markaryd och Halmstad med stopp i orterna Veinge och Knäred.

Det finns redan idag ett stort intresse från näringslivet och boende i orterna att snabbt få igång den planerade tågtrafiken. Därför är det angeläget denna startar så snart som möjligt. Med enkla åtgärder och mindre investeringar, t ex perronger i Knäred och Veinge, är det möjligt att starta persontrafiken redan i december 2018. Att detta är fullt möjligt visar bl a en nyligen genomförd utredning av Trivector.

Många arbets- och studiependlar redan idag längs sträckan Markaryd - Halmstad och med en fast tågförbindelse blir tåget ett attraktivt pendlingsalternativ. Därför ser vi gärna att man på sikt också utreder möjligheten att etablera tågstationer i orterna Trönninge, Eldsberga, Genevad och Skogaby.

När resecentrum i Halmstad är klart får vi ett bra kommunikationsnav med lokal- och regionalbussar, SJ-, Öresunds- och Pågatåg samlade. Då kommer resan med kollektiva färdmedel gå snabbare och bli ett attraktivt miljövänligt alternativ.

Vi kristdemokrater ser med glädje att många års av enträget arbete på alla nivåer börjar att bära frukt. Vi ser fram emot att kunna åka tåg även sidledes och inte bara uppåt och nedåt.

Magnus Hedman (KD)
Ordförande Halmstad

Bengt Germundsson (KD)
Ordförande Markaryd

Kaffe och tårta för Världens Barn-volontärer
Idag fick vi äntligen tacka alla volontärer som engagerat sig i Världens Barn-insamlingen under förra året. Omkring 60 personer hade hörsammat vår inbjudan att komma till Stora Hotellet där kommunen bjöd på kaffe och tårta. Det kändes så bra att få rikta ett hjärtligt tack till alla som bidragit till det goda resultatet, som innebar att Markaryds kommun blev sjätte bästa insamlingskommun i hela landet med ca 40 kr/inv.

Monica Bengtsson och Zoja Rexhaj från kampanjkontoret för Världens Barn berättade om kampanjen och gav ett par exempel på hur pengarna kommer fram till nödlidande barn genom ett par projekt i Sydostasien. De uttryckte också sin beundran för engagemanget i vår kommun och riktade ett stort tack till alla som bidragit till det fantastiska resultatet.Ett särskilt diplom utdelades till kommunen, vilket kommer att hängas upp i receptionen i kommunhuset.Innan det var dags för kaffe och tårta berättade Mats-Ola Pålsson om projektet "Den sista riktiga Bondfilmen" som han och Lars Gahlin nu håller på att färdigställa. Premiären beräknas till maj i år och i stället för entré, kommer alla besökare att uppmanas bidra med minst 100 kr per person till årets Världens Barn-kampanj, som därmed får en flygande start.

Några elever från Folkhögskolans musikallinje underhöll också och stämningen var god vid kaffeborden. Flera goda idéer kläcktes också om hur vi kan kraftsamla ännu bättre inför kampanjen i år. Helt fantastiskt att det finns så mycket idealitet och hjärta hos så många. Inte så konstigt att man är både glad och stolt över att få samarbeta med så positiva människor. 

Tack ska ni ha!

tisdag 24 januari 2017

Viktigt att fånga upp barn och ungdomar som inte mår bra!

Idag fick vi en redovisning av den enkät om barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor som Region Kronoberg genomför i alla länets kommuner. Enkätundersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2003 och den senaste undersökningen gjordes under hösten 2015 med elever i årskurs 5, 8 och årskurs 2 i gymnasiet. Frågorna i enkäten berör områden som levnadsvanor, sociala relationer, skola, välbefinnande samt fysisk och psykisk hälsa. 

Man kan konstatera att barn och ungdomar i Markaryds kommun verkar ha det ungefär som i andra kommuner. Över 90% tycker att hälsan är god, att man mår ganska bra och trivs med livet. Det framkommer ganska klart att tillvaron blir tuffare ju äldre man blir, kraven blir högre och särskilt på gymnasiet upplever ganska många att man har stressrelaterade symtom, ofta kopplat till olika prestationskrav.

På den negativa sidan finns tecken på alltför låg fysisk aktivitet, för mycket godis och läsk och för lite frukt och grönsaker. Långt fler har provat alkohol än vad som röker eller snusar. Även de som anger att de blivit mobbade är ganska få, men oavsett antalet är mobbning oacceptabelt i alla dess former.

Relationer är viktiga och det finns säkert många tonårsföräldrar som inte är medvetna om hur viktiga de är. Familjen och nära vänner är mycket viktiga i alla åldersgrupperna, även för eleverna i gymnasiets årskurs 2.

Resultatet av enkäten ger kunskap om det aktuella hälsoläget, vilket är nödvändigt för att kunna bedriva ett effektivt arbete inom folkhälsoområdet och utgör ett viktigt underlag för framtida prioriteringar och satsningar. 

I budgeten för 2017 har Alliansen i Markaryd avsatt ganska mycket pengar till förebyggande insatser och både socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden har fått tydliga uppdrag att öka intensiteten i detta arbete.

Därför var det glädjande att ta del av de båda förvaltningschefernas redovisning av hur man tänker sig samverka i detta förebyggande arbete. Det gav mig goda förhoppningar om att kunna lyckas i ambitionen att göra tillvaron ännu bättre för våra familjer, barn och ungdomar.måndag 23 januari 2017

Alliansen förbättrar äldreomsorgen ytterligare i Markaryds kommun
Den som har varit inlagd på sjukhus kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande. Att komma hem från sjukhuset innebär för många ett orosmoment. Även hos anhöriga väcks dessa känslor när hälsa och funktioner inte är desamma. Det är av stor vikt att den enskildes hemmiljö är väl förberedd i anslutning till hemkomsten. Det finns ofta ett stort behov av att påbörja rehabilitering omgående. Dessutom är behovet av hemtjänst och eventuell hemsjukvård ofta stort direkt efter sjukhusvistelsen. När den enskilde kommer hem är det viktigt att miljön på hemmaplan redan från start präglas av trygghet och att all personal arbetar mot samma mål. 

Alliansen har redan satsat på att utveckla arbetssättet "Trygg hemgång" som bygger på möjligheten till stora hemtjänstinsatser, tidig rehabilitering och hjälpmedel på plats vid hemkomst från sjukhuset. Nu tar vi nästa steg för att utveckla det arbetssätt som tagits väl emot och visat sig vara framgångsrikt!

För att underlätta hemgången till det egna boendet har Alliansen anslagit 1,2 mkr i budget från och med 2017. Tanken är att förstärka nuvarande organisation med en vårdplaneringssjuksköterska, vilket ger ökade förutsättningar för att övergången mellan vårdgivarna ska bli så väl planerad och genomförd som möjligt. Detta höjer kvalitén för den enskilde. 

Tanken är att vårdplaneringssjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och biståndshandläggare gör en gemensam planering och säkerställer att den enskildes olika behov kan tillgodoses redan från start vid hemkomsten. Teamet har en nyckelroll i att den enskildes rehabilitering snabbt kommer igång. De har också ett ansvar för att planera den enskildes insatser tillsammans med hemtjänsten. 

Vinsterna med att förbättra hemtagningen kan inte nog betonas. För den enskilde och deras anhöriga är vinsten främst ökad trygghet genom att upplevelsen av vården är välplanerad mellan de olika vårdgivarna. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av sjukhusvård. Gemensamt bidrar satsningen till ett bättre liv för de personer som behöver insatsen! 

Malin Stadig Lundgren (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C)

söndag 22 januari 2017

"Sorry seems to be the hardest word"
Att tända en eld och sätta sig ner i värmen framför braskaminen är ganska avkopplande. Efter en stund märker man att tankarna börjar förflytta sig i lite andra banor än de vanliga och inte sällan får man lite distans till det som vanligtvis tränger sig på. Den senaste veckan har tankarna självklart kretsat kring efterspelet av den märkliga situation av osanningar, grundlösa påståenden och kränkningar som utredaren PO Gunnarsson Ledarskap AB slagit fast att oppositionsrådet (s) i Markaryd ägnat sig åt. Dessutom med fullt stöd av sitt parti! 

Plötsligt plingade det till i mobilen och en flash meddelade att oppositionsrådet (s) under söndagskvällen hade skickat ut ett pressmeddelande där han ber kommunchefen och övriga chefer som varit utsatta för kränkningarna om ursäkt. Bra att denna självklara ursäkt kom, men tänk att det skulle ta nästan en vecka innan man kom fram till denna självklara insikt!

Så kom jag på några textrader från en låt som en av mina favoritartister Elton John har spelat in för ett antal år sedan och som egentligen sammanfattar det här sorgliga efterspelet ganska bra:

"It´s sad, so sad.
It´s a sad, sad situation.
And it´s getting more and more absurd.
It´s sad, so sad.
Why can´t we talk it over?
Oh, it seems to me
That sorry seems to be the hardest word."

Att det ska vara så svårt att be om ursäkt och säga förlåt? 
Ett enkelt litet ord på sex bokstäver.

Men nu är det äntligen sagt!

lördag 21 januari 2017

Inspirerande KD kick-off i Markaryd med hälsning från Ebba Busch Thor


Kristdemokraternas lokala kick-off på Ekebacken Hotell & Konferens startade med en personlig hälsning från partiledare Ebba Busch Thor till alla våra förtroendevalda. Bättre inspiration kunde vi knappast få. Stämningen var verkligen på topp under hela lördagen såväl i gruppdiskussionerna som i storsamlingarna. Det var roligt att så många ställde upp under större delen av dagen för att diskutera strategi, organisation och inte minst politik inför de två år som är kvar av mandatperioden och inför valet 2018.

För egen del är jag glad att ha så många kloka och visionära medarbetare i mitt team i Markaryd. Det är en stor förmån att så öppet och förtroendefullt kunna diskutera och komma fram till en gemensam linje för vårt agerande. Det stödet är avgörande för att jag ska kunna vara trygg och tydlig i min roll. Vi vet att vi kan lita på varandra!

Det finns också ett stort mått av engagemang och ansvarstagande för att förvalta det förtroende vi fått i kommunen och det gör mig både stolt över det vi lyckats genomföra och trygg i att vi kommer att förverkliga ännu mer, allt för Markaryds kommuns bästa.

Självklart kommer vi också att berätta vilket parti på riksplanet det är som lägger skarpa förslag på ett bättre livspussel för barnfamiljerna genom bland annat sänkt skatt med 1.000 kronor i månaden, fler poliser för att skapa trygghet i alla delar av vårt land, en sjukvård som inte behandlar patienterna olika beroende på var man råkar bo i landet, introduktionsanställningar för dem som står längst från arbetsmarknaden, sänkt skatt för pensionärer och mycket, mycket mer. Nu lägger vi, helt enkelt, in en växel till!    

fredag 20 januari 2017

Tio tusen av tio miljoner bor i Markaryds kommunIdag är det en historisk dag för svensk befolkningsstatistik. För första gången har Sverige en folkmängd som överstiger 10 miljoner folkbokförda personer. Som av en händelse inträffar denna dag samtidigt som befolkningen i Markaryds kommun överstiger 10 000 invånare. Befolkningen i kommunen utgör således en promille av Sveriges befolkning. Senaste gången Markaryds kommun hade över 10 000 invånare var för ca 20 år sedan.

Precis som i Sverige beror folkökningen i Markaryd på att invandringen är större än utvandringen. Tidigare har det avlidit fler än det fötts, men under senare tid har denna skillnad utjämnats alltmer. Den här snabba förändringen ställer stora krav på kommunen. Det ska finnas bostäder, platser i skola och förskola och en väl fungerande integration. Utmaningar som trots allt är betydligt mer spännande att hantera och arbeta med än utflyttning och befolkningsminskning!

tisdag 17 januari 2017

Omfattande kritik mot (S)-oppositionsrådet i konsultens utredning

Idag presenterades så den slutrapport i den arbetsmiljöfråga som seglade upp i kommunen i början av november i fjol angående åtta chefers synpunkter på kommunstyrelsens vice ordförandes agerande.

Rapporten, som är utförd av en välrenommerad extern konsult (PO Gunnarsson), är en kraftig vidräkning, där det konstateras att oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) gått över gränsen för det acceptabla, uppträtt aggressivt och kränkande samt påstått en rad saker om kommunchefen och övriga chefer i den centrala ledningsgruppen som helt saknar grund, är osanna och rena lögner.

Utredaren PO Gunnarsson sa vid presentationen att han "aldrig varit i närheten av något liknande".

Av kommentarerna efter presentationen och i media framgår att det inte verkar som om oppositionsrådet kommer att ta till sig kritiken, utan tar strid trots de fakta som nu läggs honom till last. I Smålänningens webb-upplaga ifrågasätter han öppet utredningens trovärdighet, detta trots att hans partikamrat Ingrid Sundman (S) i egenskap av kommunfullmäktiges vice ordförande, varit en av beställarna och stämt av utredningens inriktning minst fyra gånger under utredningens gång. 

Frågan är om hans partigrupp, som redan inledningsvis gav uttryck för ett stöd för hans agerande, gör detsamma. 

Om oppositionsrådet och hans partigrupp inte drar några konsekvenser av detta oacceptabla beteende, vilket nu slås fast av en opartisk utredare, är det min bedömning att detta kommer att få politiska konsekvenser i det dagliga politiska arbetet. Jag kommer inte att kunna arbeta med samma öppenhet och förtroende som tidigare gentemot en person (eller partigrupp) som använder lögnen som politisk metod.

Hela utredningen kan laddas ner från kommunens hemsida www.markaryd.se eller via den här länken..

torsdag 12 januari 2017

Bostäder och ishockey
Den här veckan har jag träffat ett par av kommunens bygg- och fastighetsbolag för att diskutera olika tankar om byggprojekt för framtiden. Markaryds kommun har inget eget bostadsbolag, men har förmånen att få ha ett antal lokala och regionala aktörer vilka svarar för byggnation och uthyrning av i första hand hyresrätter.

Dessa företag både bygger nytt och renoverar i sitt befintliga bostadsbestånd och lyckas så bra att i princip allt är uthyrt och med få vakanser. Det är därför glädjande att flera aktörer har planer för framtiden för olika typer av bostäder och det är en förmån att få ha sådana företag och aktörer i vår kommun!

I vår kommunala budget har vi avsatt resurser för att planera vidare för nya trygghetsbostäder liksom LSS-bostäder. Det finns ett behov av båda typerna av bostäder. Gruppen inom LSS ökar fortfarande och anpassade boenden för äldre kommer att behövas i stor utsträckning framöver. Det är riktigt roligt att samtala med företrädarna för dessa företag, eftersom man ser positivt på framtiden och vill vara med att utveckla kommunen. 

Kvällen tillbringade jag i Vida Arena för att se seriefinalen i SHL mellan Växjö Lakers och Västra Frölunda. En bra match som var mer jämn än vad slutsiffrorna (4-1) visade. Skillnaden var väl främst Växjös målvakt som grusade mina och Frölundas förhoppningar om en trepoängare.

Frölundas devis är briljant och den är bra att ta till ibland även i det kommunala arbetet: "#vigerossaldrig".

onsdag 11 januari 2017

Hur lågt kan man sjunka?
I torsdagens Smålänningen uppmärksammas den senaste tidens problem med stölder på kyrkogården i Markaryd. Flera personer har blivit av med gravutsmyckningar, blommor, lyktor mm som placerats ut för att hedra minnet av sina nära och kära. När man hör detta blir man både bedrövad och arg. Hur lågt kan egentligen människan sjunka när man ger sig på griftefriden och kränker människor på det här sättet?

I en annan artikel tar jag upp detta ämne med tidningens reporter. Jag menar att vi alla har ett stort ansvar för hur samhället ser ut liksom hur det kommer att utvecklas framöver. Även om vi behöver en synlig och närvarande polis, måste vi alla hjälpa till genom att iaktta, anmäla och säga ifrån. Vi måste i alla sammanhang arbeta för att motarbeta den värderingskris vi nu ser breder ut sig och vi måste vara tydliga med vilka värderingar det är som vi vill ska genomsyra vårt samhälle.

Det ansvaret vilar tungt på oss beslutsfattare, men det är också ett ansvar vi aldrig kan lägga fullt ut på någon annan. Det ansvaret vilar på oss var och en!

tisdag 10 januari 2017

Ökad otrygghet enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning

Otryggheten ökar och förtroendet för rättsväsendet minskar. Det visar Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning som presenterades i dag. Nästan en tredjedel av kvinnorna känner i dag otrygghet när de går ut på kvällarna och en del väljer till och med att stanna hemma.

Ökningen av kvinnors otrygghet har aldrig varit så stor i Brås nationella trygghetsmätningar. I undersökningen som genomfördes under våren 2015 uppgav 31 procent av kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Det är en ökning från 25 procent 2015. Detta är den största ökningen sedan mätningarna startade 2006.

Känslan av otrygghet är störst bland unga kvinnor och gamla kvinnor. En stor del av kvinnorna, omkring 13-14 procent, känner sig så otrygga att de väljer att inte gå ut på kvällarna. Undersökningen ger inget svar på varför otryggheten bland kvinnor ökat så kraftigt sedan förra mätningen. 

Brås generaldirektör Erik Wennerström pekar dock ut två möjliga förklaringar enligt Ekot: 
1) Kvinnor är framför allt oroade för att utsättas för överfall och misshandel. 
2) En annan förklaring kan vara att det varit mycket debatt om sexuella övergrepp mot kvinnor på offentliga platser, till exempel festivaler, det senaste året.
Något svar på vad man ska göra för att komma tillrätta med problemet kan generaldirektören dock inte ge. Helt klart är detta en utveckling som både polisen och våra nationella politiker måste ta på stort allvar.

Ser man på otryggheten i hela befolkningen mellan 16 och 79 år så uppger 19 procent att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde på kvällen, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan 2015.

Undersökningen visar inte hur mycket otryggheten skiljer sig i olika typer av orter eller bostadsområden. Brå ska dock under 2017 genomföra en stor undersökning som ska omfatta 200 000 personer där man ska undersöka otrygghet, utsatthet för brott och förtroende för polisen lokalt.

Förtroendet för det svenska rättsväsendet har gått ner med tre procentenheter sedan förra mätningen 2015. När det gäller förtroendet för polisen har detta gått ner med fyra procentenheter under samma period. Förtroendet anses dock som ganska stabilt eftersom 61 procent av befolkningen har förtroende för rättsväsendet och polisen.

Brås undersökning är nationell och inte nedbruten på olika orter, kommuntyper eller bostadsområden. Samtidigt får man nog konstatera att detta är en generell bild som speglar utvecklingen i samhället. Om några veckor kommer polisens trygghetsundersökning som visar på utvecklingen i Markaryds kommun.

Min känsla är att vi kommer att se en liknande utveckling vid en jämförelse med den förra lokala undersökningen. Oavsett vilket, kommer det att finnas anledning att noga analysera vårt lokala resultat och tillsammans med polisen och civilsamhället vidta fortsatta åtgärder för att förbättra människors trygghet, inte minst i vår egen kommun. 

måndag 9 januari 2017

Hur många minns Markarydsposten?


Idag hade jag lite tid över och passade på att plocka i bokhyllan på kontoret. Då hittade jag en nästan 50 år gammal utgåva av "bygdens egen tidning", Markarydsposten, från 1968. Den fick jag för några år sedan och tidningen har sedan dess varit väl förvarad i en hylla.


Redaktör för tidningen var journalisten och markarydsprofilen Carl Graneskog. Ledaren i den 23:e årgången av denna tidning behandlade ett, som det verkar, lika aktuellt ämne då som nu - problem med inbrott och stölder:


"Under hela fjolåret förekom så gott som varje vecka ett eller flera inbrott i Markaryd med omnejd. Som regel var det pengar som tjuvarna var ute efter, därnäst tobaksvaror, sprit och choklad. Ibland tog man med sig hela kassaskåpet med kontanter och allt för att i lugn och ro dyrka upp ute i skogarna under tysta nattimmar. Affärsföretag hemsöktes, men också barer och kiosker."

Detta skriver Graneskog för femtio år sedan. Han berättar också hur företagarna i Markaryd slutit sig samman för att finansiera nattvakter i syfte att minska inbrotten. Nästan som idag, då föreningen "Trygg i Markaryd" verkat i drygt ett år med samma mål. Historien tycks dessvärre upprepa sig. 
I tidningen finns också en hel mängd annonser från de många affärer och företag som fanns i Markaryd för 50 år sedan. Många av oss minns både Yngve Olsons och Menado.

I Yngve Olsons nio skyltfönster kunde man låta sig förföras och imponeras av södra Smålands största sortering inom både herr- och damkonfektion. 

Menado hade till och med två butiker i byn och var tydligen en föregångare inom folkhälsan med en egen diabetikeravdelning.

Centralconditoriet, som annonserade över nästan hela förstasidan, finns fortfarande kvar och till och med telefonnumret är detsamma idag. Varför Markaryds IF:s gymnastikgrupp från 1940-talet finns mitt i annonsen förtäljer dock inte tidningen, men det är kanske någon som känner till den kopplingen. Likaså finns Klintebergs kvar, dock med nytt telefonnummer.

Kanske är det också någon som vet hur länge utgivningen av denna lokala tidning en gång om året fortsatte? Helt klart är det både intressant och nostalgiskt att bläddra genom de 44 sidorna och det finns säkert anledning att återkomma med fler reflektioner och bilder längre fram.

söndag 8 januari 2017

Regionen och kommunen samverkar för en utveckling av vårdcentralen i Strömsnäsbruk

Några veckor före jul fick jag ett mycket positivt besked från ansvariga politiker och tjänstemän i Region Kronoberg. Beskedet var att man ställde sig positiv till det förslag som jag presenterade vid ett möte med regionledningen i början av november och som innebär en gemensam satsning för att utveckla vårdcentralen i Strömsnäsbruk.

Förslaget går ut på att vi tillsammans ska arbeta för en fast läkarbemanning, vilket är en förutsättning. Glädjande nog har vi en läkare i kommunen som vill arbeta på vårdcentralen och som kommer att vara en nyckelperson i arbetet för att rekrytera fler. Glädjande är också att personalen på vårdcentralen är så positiv till att utveckla sin arbetsplats, vilket också är en viktig och bidragande framgångsfaktor för projektet.

Från kommunens sida är vi beredda att bygga om lokalerna så att det blir mer ändamålsenliga och för att lösa detta har regionens lokalansvariga börjat skissa på hur en ombyggnad skulle kunna se ut. Vi vill också samverka kring gemensamma personalresurser, bl a vad gäller specialistfunktioner på sjuksköterskesidan inom geriatrik, demens och psykiatri. Generellt ser vi gärna en utveckling där kommunen och regionen närmar sig varandra ännu mer inom de här specialiteterna. På så sätt skulle vi kunna utveckla både vårdcentralen och kommunens hemsjukvård för att ännu bättre möta de behov som finns på orten.

Rekryteringen av rätt personal kommer naturligtvis att bli avgörande för hur vi lyckas med detta gemensamma projekt. Lyckas vi kommer vårdcentralen fortfarande att vara en fullvärdig mottagning, vilket kommer att vara av stor betydelse för kommuninvånarna. Med de förutsättningar vi trots allt har, borde vi lyckas!

Skulle det vara någon läkare eller sjuksköterska som läser detta och som är intresserad av att veta mer om projektet, så är det bara att höra av sig. Eller tipsa mig gärna, så tar jag kontakt! 

Läs även reportaget i måndagens Smålänningen här.

lördag 7 januari 2017

Second Hand - uppskattad mötesplats och hjälpverksamhet!
Första lördagen det här året tillbringade jag bakom kassadisken i Lagadalskyrkans Second Hand-butik där jag ingår i en av de fyra arbetsgrupper som håller butiken igång. Var fjärde vecka har "min" grupp således ansvaret. Ett roligt och meningsfullt volontärarbete, som ger resultat. Under 2016 bidrog vår verksamhet och kundernas köpvillighet till att vi kunde skicka iväg nästa 800 000 kronor till olika humanitära ändamål både i vår egen kommun och ut över hela världen. Pengar som verkligen kommer till nytta!


I april blir det sex år som vi har hållit på och det är fantastiskt att se hur verksamheten fortsätter att blomstra. Butiken har verkligen blivit en mötesplats och hela samhället lever upp på lördagarna. Varje gång man står i butiken är det många som uttrycker sig positivt om verksamheten, vilket är mycket uppmuntrande. Människor skänker massor med olika saker som kanske i många fall annars skulle kastats. Dessa säljer vi och hela nettot kan sedan förmedlas till olika behjärtansvärda ändamål. Fantastiskt att så många kan och vill vara med och bidra till detta. Tack ska ni ha!

I år provar vi ett nytt grepp och redan på tisdag öppnar vi butiken under några timmar på eftermiddagen. Naturligtvis kommer även caféet att hålla öppet, så nu blir det möjligt att mötas där ytterligare en dag varje vecka. Känner du någon eller några som vill vara med och hjälpa till, får du gärna höra av dig.