onsdag 18 augusti 2010

Är detta SJ:s nya affärsidé?

I förslaget till ny Tågplan 2011 ökar SJ antalet tågstopp i Markaryd. Problemet är att man inte tänker låta passagerare stiga av eller på! Att i trafikplaneringen lägga in planerade stopp vid stationen i Markaryd utan att ge möjlighet för av- och påstigning känns inte särskilt offensivt eller kundvänligt. Nästan som att skylta upp en affär, men förvägra kunderna att gå in och ut ur affären utan att få handla i den.

Under arbetet med Tågplan 2011 har SJ:s regionala representanter begärt att få ytterligare trafik med uppehåll i Markaryd genom en utökning av trafiken med InterCity-tågen och med två dagliga uppehåll i Markaryd måndag-fredag, morgon resp. kväll. Detta har SJ Affärsutveckling inte gått med på.

I stället föreslår SJ Affärsutveckling en indragning av de uppehåll med InterCity-tåg som sedan två år tillbaka gör uppehåll i Markaryd fredag och söndag. Sammantaget innebär detta att inga tåg kommer att stanna i Markaryd fr o m december 2010. Resultatet av SJ Affärsutvecklings beslut är mycket beklagligt, inte minst mot bakgrund av att antalet resande ökat och förhoppningar ställts i utsikt att utöka trafiken.

Jag har nu begärt att, tillsammans med näringslivet, få träffa SJ Affärsutveckling för att för att diskutera SJ:s förslag till trafik efter december 2010. Alltsedan 2004 har jag, tillsammans med kommunens näringsliv tryckt på för att SJ ska lägga in tåguppehåll i Markaryd. Det finns en klar förväntan från SJ:s kunder, inte minst näringslivet, att så också ska ske. De indikationer SJ givit oss under de senaste åren, visar sig nu vara helt utan grund, vilket Markaryds kommun inte kan acceptera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar