onsdag 31 maj 2017

Omdömeslöst av oppositionsrådet Pohlman!
Enligt min uppfattning agerar oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) fullständigt omdömeslöst när han påstår att kommunen inte har agerat tillräckligt i samband med den tragiska branden i Mjäryd i söndags. Detta med anledning av Pohlmans uttalanden i dagens Smålänningen.

Återigen uttalar sig Pohlman utan att ha tagit reda på hur det verkligen förhåller sig. I själva verket har Räddningstjänstens och Miljöenhetens personal agerat snabbt och korrekt utifrån såväl lagstiftning som gällande kommunala rutiner. Det vill jag ge dem en stor eloge för!

Av den redovisning som idag lagts ut på kommunens hemsida framgår det med önskvärd tydlighet att Räddningstjänsten redan i söndags har hanterat och säkerställt den akuta situationen genom att lägga länsar och valla in den diesel som läckt ut. Man har dessutom akut sanerat bort stora mängder förorenat vatten genom en slamsugare som beställdes omgående, i samråd med den representant för den drabbades försäkringsbolag som också fanns på plats.

Miljöenhetens personal har, enligt redovisningen, agerat enligt de rutiner som flera har påstått inte skulle finnas. Man har dokumenterat det aktuella läget och säkerställt att det inte sker någon vidare spridning och man har, tillsammans med Räddningstjänsten, gett både råd och stöd till de drabbade.

Kommunens personal har således, tvärt emot de uppgifter som Joakim Pohlman basunerar ut i tidningen, åtgärdat utsläppet i det akuta skedet och därmed minimerat skadan. Ansvaret för den slutliga saneringen regleras i Miljöbalken och faller på den som förorenat.

Jag tycker det är mer än uppseendeväckande att kommunens ledande oppositionspolitiker återigen anklagar kommunens personal, i det här fallet Räddningstjänsten och Miljöenheten, för att inte göra sitt jobb eller agera tillräckligt snabbt. Jag förstår om de upplever detta som kränkande.

Frågan är hur länge socialdemokraterna ska tillåta sin främste talesperson att agera på det här omdömeslösa sättet? Nog borde det väl finnas någon i den lokala arbetarekommunen som fortfarande är angelägen att basera sina politiska utspel på fakta och korrekta uppgifter?

Läs redovisningen från Markaryds kommun här.

onsdag 24 maj 2017

James Bond – ett projekt som engagerat hela Markaryd!


Den här veckan visas ”Black Light – Den sista riktiga Bondfilmen” för fulla hus i Strömsnäsbruk i Markaryds kommun. Resultatet av Lars Gahlins och Mats-Ola Pålssons förflugna idé blev ett sex år långt projekt som slutade med en 1,5 timmes lång spelfilm som engagerat hela kommunen. Förutom ett stort produktionsteam har 50 lokala amatörskådespelare och 150 statister engagerats i denna film vars handling naturligtvis utspelas i Markaryds kommun. Hela filmen bygger på frivillighet och idealitet.


För egen del har jag en liten roll som fransk FN-ambassadör och är därmed kanske det enda kommunalrådet som fått chansen att medverka i en Bond-film. Tänk att man äntligen skulle få nytta av den franska jag en gång i tiden läste som C-språk på Sunnerbogymnasiet!

Titta gärna på klippet från TV4:s Nyhetsmorgon där initiativtagarna och producenterna Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson berättar om projektet. ”Kan man till och med spela in en Bond-film här, säg då vad som inte går?”, frågar dom sig.Hela projektet är ett bevis på den fantastiska anda vi har när den är som bäst i kommunen. Jag tror att alla som fått frågan om att vara med har varit positiva. Allt från kommunens näringslivschef som har den manliga birollen som skurken Blofeld, till Nibes VD som gör rollen som FN:s generalsekreterare. Och detta är bara två exempel på alla de lokala profiler som finns med i detta tidsdokument.

Filmskaparna har återskapat James Bond som han var i de tidiga filmerna, när det var tydligt vem som var skurk, när det fanns klara linjer mellan gott och ont, med gentlemannastil och lugnare tempo utan en massa effekter. Men lite pyroteknik finns det ända när kraftverket i Traryd exploderar. Filmmusiken är professionell och effektfull och naturligtvis finnsett särskilt ledmotiv som sjungs av artisten Mariette (Hansson), känd frånMelodifestivalen.

James Bond, den franske FN-ambassadören och BlofeldSammantaget blir filmen långt mer professionell än vad man skulle kunnat förvänta sig av en amatörproduktion. Att den också är gjord i modern digital teknik och med ett fantastiskt surroundljud förhöjer upplevelsen ytterligare.

Filmen är helt icke-kommersiell, varför alla intäkter från biljettutdelningen går till ”Världens Barn”. Samtliga föreställningar är utsålda och det planeras för fler visningar längre fram.

Efter att ha sett filmen två gånger sedan premiären i lördags är jag än mer imponerad av resultatet och allt engagemang som lagts ner. Det är bara att lyfta på hatten för Lars och Mats-Ola och för det ni tillsammans åstadkommit!

måndag 22 maj 2017

Markaryd slår rekord i årets mätning!


För tredje året i rad får Markaryd högst betyg av alla kommuner i Sverige vad gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna. Betyget är det högsta som någonsin uppmätts i Svenskt Näringslivs ranking! Dessutom får Markaryd högst betyg av alla kommuner i landet i tre övriga delfrågor och hamnar på topp-10 av landets kommuner i 13 av de 16 enkätfrågorna. Ett fantastiskt resultat!

Det här är frukten av ett långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet. Jag gläds verkligen med alla företagare, tjänstemän och politiker som varit delaktiga i arbetet för att få ett bra företagsklimat i Markaryd. Det är tack vare denna goda samverkan vi får så bra omdömen.

Resultaten visar att vi jobbar framgångsrikt med näringslivsfrågorna i många grupperingar. När man träffas och gör saker tillsammans lär man känna varandra och får lättare en samsyn kring både problem och möjligheter. Sedan är det viktigt att kommunen visar på betydelsen av ett blomstrande näringsliv som genererar välfärd och tillväxt.

Förutom det sammanfattande omdömet får Markaryd högst betyg bland landets kommuner vad gäller skolans attityder till företagande, kommunens konkurrens mot privata företag samt företagens egna initiativ. Vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagande, kommunens upphandling, dialog och service till företagen upplevs Markaryd vara bland de fem bästa kommunerna i landet.

Det här visar att vår uthålliga satsning på att sätta våra företag och kommuninvånare i centrum har varit riktig. Som kommunal myndighet måste man förstå att uppdraget är att vara en serviceorganisation som är till för att underlätta vardagen för våra företag och kommuninvånare.


Den här resan startade vi den 1 april 2003 då jag och vår näringslivschef Bengt-Göran Söderlind bjöd in ett 60-tal företagare till en dialog om hur vi tillsammans skulle kunna göra Markaryds kommun till en bättre kommun att arbeta, bo och verka i. Det var startskottet på en lång resa mot toppen.

Idag finns det all anledning att fira framgången tillsammans, men i morgon är det dags att med ödmjukhet ta sig an de vardagliga uppgifterna igen för att fortsätta förbättra, inte bara företagsklimatet, utan även allt annat som ingår i kommunens uppgifter gentemot sina kommuninvånare.

torsdag 11 maj 2017

Markaryd åttonde bästa landsbygdskommun bland ”Årets superkommuner”
För tredje gången har tidningen ”Dagens Samhälle” jämfört hur 290 kommuner presterat under de gångna åren och hur väl rustade kommunerna är för framtiden. Detta genom att granska tio framgångsfaktorer.

Markaryd är den åttonde högst rankade landsbygdskommunen i hela Sverige och bästa kommun bland de fem landsbygdskommunerna i Kronoberg. Gruppen landsbygdskommuner omfattar totalt 130 kommuner och är en av tre kommungrupper jämte storstadskommuner (29 st.) och täta kommuner (131 st).

En hög självförsörjningskvot och en hög attraktivitet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.

Att peka ut tre superkommuner är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. I topp hamnar Årets superkommuner: Umeå, Sundbyberg och Vara.

De områden Dagens Samhälle undersöker för att ranka kommunerna är attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, ett mått på den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Flera av kategorierna beskriver utvecklingen de senaste åren. Också kommunernas utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och  demografi granskas.

Överst i rankinglistorna hamnar de kommuner som lyckats prestera bra på en rad vitt skilda områden och som står väl rustade för framtiden. Mot den bakgrunden är det fantastiskt roligt att Markaryds kommun placerar sig på en åttonde plats bland Sveriges 130 landsbygdskommuner. Ännu ett kvitto på att vår kommun är en plats där det är gott att leva, arbeta och bo.

Läs mer om undersökningen här.