tisdag 29 juli 2014

Semestermålet #1 - AlandsköpÅtervinningsanläggingen i Alandsköp är varje år det mest besökta resmålet på semestern, åtminstone för mig. När plikterna inte kallar på samma sätt som under årets andra veckor finns det lite mer tid till förfogande för att röja i trädgården och i förråden därhemma. I år har det varma och soliga vädret inte lockat lika mycket för den sortens hemmaarbete, men några vändor med bil och släp har det i alla fall blivit. Och det är många som passar på att göra detsamma. 

Förhoppningsvis kommer anläggningen att bli ännu bättre framöver. Rampen ändrades i våras så att nerfarten blev som både personalen och politikerna ville från början, vilket jag tror de flesta är nöjda med. Arbetet med sorteringsfickorna för trä, metall och kompost kommer att färdigställas i höst och sluttäckningen av den gamla deponin kommer man också att fortsätta med. Liksom ytterligare förbättringar.

När jag för några veckor sedan lastade av ett släp med kompost kunde jag inte motstå att än en gång föreviga några av alla de skrotbilar som utgjorde förra årets semesterprojekt för mig. En del kanske minns problemet med alla de skrotbilar som parkerades av s k "bilhandlare" överallt i Strömsnäsbruk och som, efter upprepad dokumentation och påtryckningar från min sida, minskat rejält. Här nedan ser ni vad som hände med ganska många av dessa oregistrerade, oskattade och oförsäkrade fordon - mellanlagring på Alandsköp i avvaktan på slutstationen, destruktion.


måndag 21 juli 2014

Fel igen, Nobuaki Kudo (MP)!

Till slut faller man på eget grepp! Den senaste i raden att falla i den grop han försökt gräva åt andra är Nobuaki Kudo, språkrör för Miljöpartiet i Markaryds kommun, som i en insändare i dagens Smålänningen påstår att en skriftlig reservation skulle ha lämnats in efter det att protokollet justerats. ”Händelser som denna urholkar demokratin”, skriver han självsäkert i sin insändare.

På Markarydssidan, i samma tidning, konstaterar Smålänningens reporter att Kudos påståenden är fullständigt felaktiga och att såväl protokollsjusteringen som den skriftliga reservationen hanterats helt i laga ordning. Nobuaki Kudo har således inte heller den här gången kontrollerat fakta, något som i hans fall är mera regel än undantag.

Under hela den här mandatperioden har Kudo nämligen agerat flitigt på precis samma sätt. Otaliga är de insändare, debattartiklar och interpellationer han skrivit med mer eller mindre felaktiga och grundlösa påståenden. Men till slut trillar man dit och en lögn blir inte en sanning oavsett hur många gånger den upprepas. Och som en ödets ironi är det lokaltidningen Smålänningen som avslöjar honom.

Däremot har Kudo inget att säga i själva sakfrågan. Det hade i och för sig varit ganska oväntat om en miljöpartist skulle vara emot att två andra miljöpartister lagrar all sin hästgödsel så nära sin grannes altan och dricksvattenbrunn det går att komma. Det är uppenbarligen ett agerande som kommer att vara helt i sin ordning om miljöpartiet i Markaryd får bestämma. Sådana förhoppningar från miljöpartisterna i Markaryd tror jag dock att väljarna är kloka nog att punktera!

lördag 5 juli 2014

Om lagring av hästgödsel i Hannabad #2Den skriftliga reservation som ordföranden och en ledamot i miljö- och byggnadsnämnden lämnade i i samband med justeringen av ärendet om gödselstacken i Hannabad utgör en mycket intressant läsning. Om det inte finns anledning att reagera på det här, då vet jag inte när man ska reagera! Reservationen visar med tydlighet att det finns fog för den kritik jag tidigare fört fram i ärendet.
 
Det finns en rad omständigheter i det här ärendet som fortfarande inte lyfts fram i medias rapportering. Den drabbade partens version har fortfarande inte kommit fram i medias ”bevakning”. Att göra en research av vad som förevarit, liksom hur ärendet under flera år behandlats, är inte lika intressant. Däremot blir det ju en smaskig nyhet med ett kommunalråd som lägger sin näsa i blöt. Varför jag valt att göra detta har P4 Kronoberg fortfarande inte redovisat till allmänheten.
 
Som jag förstår det erkänner kommunallagen bara en nivå i en kommun; den politiska. Den enda tjänsteman som omnämns i kommunallagen är kommunchefen. Utgångspunkten är att det är uppgifter, inte ansvar, som delegeras från kommunfullmäktige ner i den kommunala organisationen. Jag kan erinra mig en rad reportage där ledande politiker försöker smita undan detta ansvar då frågan ”det är ju du som är ytterst ansvarig” ställs. I mitt fall blir frågan i stället ”varför lägger du dig i” då jag inte kan ifrågasättas för att ha tagit ansvar.
 
P4 Kronoberg ägnade nästan en hel timme förra fredagen åt att ge ärendet ett löjes skimmer liksom att "granska mig". Reportrarna Maria Pettersson och Per Brolléus erbjöd inte mig att kommentera vare sig den anmäldes påståenden, miljöchefens påståenden eller statsvetaren Erik Wångmars kommentarer.
 
I intervjun med miljöchefen gick denne ganska snart till angrepp på mig som politiker och resenscerade även den lokala politiken i en sorts politisk kommentar. Miljöchefens agerande och ansvar i hur ärendet beretts och hur sammanträdet arrangerats styrker bara min uppfattning; Under alla mina år som politiker har jag inte varit med om ett liknande fall av så sällsynt dåligt omdöme från en tjänsteman i ledande ställning!