tisdag 24 januari 2017

Viktigt att fånga upp barn och ungdomar som inte mår bra!

Idag fick vi en redovisning av den enkät om barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor som Region Kronoberg genomför i alla länets kommuner. Enkätundersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2003 och den senaste undersökningen gjordes under hösten 2015 med elever i årskurs 5, 8 och årskurs 2 i gymnasiet. Frågorna i enkäten berör områden som levnadsvanor, sociala relationer, skola, välbefinnande samt fysisk och psykisk hälsa. 

Man kan konstatera att barn och ungdomar i Markaryds kommun verkar ha det ungefär som i andra kommuner. Över 90% tycker att hälsan är god, att man mår ganska bra och trivs med livet. Det framkommer ganska klart att tillvaron blir tuffare ju äldre man blir, kraven blir högre och särskilt på gymnasiet upplever ganska många att man har stressrelaterade symtom, ofta kopplat till olika prestationskrav.

På den negativa sidan finns tecken på alltför låg fysisk aktivitet, för mycket godis och läsk och för lite frukt och grönsaker. Långt fler har provat alkohol än vad som röker eller snusar. Även de som anger att de blivit mobbade är ganska få, men oavsett antalet är mobbning oacceptabelt i alla dess former.

Relationer är viktiga och det finns säkert många tonårsföräldrar som inte är medvetna om hur viktiga de är. Familjen och nära vänner är mycket viktiga i alla åldersgrupperna, även för eleverna i gymnasiets årskurs 2.

Resultatet av enkäten ger kunskap om det aktuella hälsoläget, vilket är nödvändigt för att kunna bedriva ett effektivt arbete inom folkhälsoområdet och utgör ett viktigt underlag för framtida prioriteringar och satsningar. 

I budgeten för 2017 har Alliansen i Markaryd avsatt ganska mycket pengar till förebyggande insatser och både socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden har fått tydliga uppdrag att öka intensiteten i detta arbete.

Därför var det glädjande att ta del av de båda förvaltningschefernas redovisning av hur man tänker sig samverka i detta förebyggande arbete. Det gav mig goda förhoppningar om att kunna lyckas i ambitionen att göra tillvaron ännu bättre för våra familjer, barn och ungdomar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar