söndag 8 januari 2017

Regionen och kommunen samverkar för en utveckling av vårdcentralen i Strömsnäsbruk

Några veckor före jul fick jag ett mycket positivt besked från ansvariga politiker och tjänstemän i Region Kronoberg. Beskedet var att man ställde sig positiv till det förslag som jag presenterade vid ett möte med regionledningen i början av november och som innebär en gemensam satsning för att utveckla vårdcentralen i Strömsnäsbruk.

Förslaget går ut på att vi tillsammans ska arbeta för en fast läkarbemanning, vilket är en förutsättning. Glädjande nog har vi en läkare i kommunen som vill arbeta på vårdcentralen och som kommer att vara en nyckelperson i arbetet för att rekrytera fler. Glädjande är också att personalen på vårdcentralen är så positiv till att utveckla sin arbetsplats, vilket också är en viktig och bidragande framgångsfaktor för projektet.

Från kommunens sida är vi beredda att bygga om lokalerna så att det blir mer ändamålsenliga och för att lösa detta har regionens lokalansvariga börjat skissa på hur en ombyggnad skulle kunna se ut. Vi vill också samverka kring gemensamma personalresurser, bl a vad gäller specialistfunktioner på sjuksköterskesidan inom geriatrik, demens och psykiatri. Generellt ser vi gärna en utveckling där kommunen och regionen närmar sig varandra ännu mer inom de här specialiteterna. På så sätt skulle vi kunna utveckla både vårdcentralen och kommunens hemsjukvård för att ännu bättre möta de behov som finns på orten.

Rekryteringen av rätt personal kommer naturligtvis att bli avgörande för hur vi lyckas med detta gemensamma projekt. Lyckas vi kommer vårdcentralen fortfarande att vara en fullvärdig mottagning, vilket kommer att vara av stor betydelse för kommuninvånarna. Med de förutsättningar vi trots allt har, borde vi lyckas!

Skulle det vara någon läkare eller sjuksköterska som läser detta och som är intresserad av att veta mer om projektet, så är det bara att höra av sig. Eller tipsa mig gärna, så tar jag kontakt! 

Läs även reportaget i måndagens Smålänningen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar