tisdag 17 januari 2017

Omfattande kritik mot (S)-oppositionsrådet i konsultens utredning

Idag presenterades så den slutrapport i den arbetsmiljöfråga som seglade upp i kommunen i början av november i fjol angående åtta chefers synpunkter på kommunstyrelsens vice ordförandes agerande.

Rapporten, som är utförd av en välrenommerad extern konsult (PO Gunnarsson), är en kraftig vidräkning, där det konstateras att oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) gått över gränsen för det acceptabla, uppträtt aggressivt och kränkande samt påstått en rad saker om kommunchefen och övriga chefer i den centrala ledningsgruppen som helt saknar grund, är osanna och rena lögner.

Utredaren PO Gunnarsson sa vid presentationen att han "aldrig varit i närheten av något liknande".

Av kommentarerna efter presentationen och i media framgår att det inte verkar som om oppositionsrådet kommer att ta till sig kritiken, utan tar strid trots de fakta som nu läggs honom till last. I Smålänningens webb-upplaga ifrågasätter han öppet utredningens trovärdighet, detta trots att hans partikamrat Ingrid Sundman (S) i egenskap av kommunfullmäktiges vice ordförande, varit en av beställarna och stämt av utredningens inriktning minst fyra gånger under utredningens gång. 

Frågan är om hans partigrupp, som redan inledningsvis gav uttryck för ett stöd för hans agerande, gör detsamma. 

Om oppositionsrådet och hans partigrupp inte drar några konsekvenser av detta oacceptabla beteende, vilket nu slås fast av en opartisk utredare, är det min bedömning att detta kommer att få politiska konsekvenser i det dagliga politiska arbetet. Jag kommer inte att kunna arbeta med samma öppenhet och förtroende som tidigare gentemot en person (eller partigrupp) som använder lögnen som politisk metod.

Hela utredningen kan laddas ner från kommunens hemsida www.markaryd.se eller via den här länken..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar