tisdag 10 januari 2017

Ökad otrygghet enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning

Otryggheten ökar och förtroendet för rättsväsendet minskar. Det visar Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning som presenterades i dag. Nästan en tredjedel av kvinnorna känner i dag otrygghet när de går ut på kvällarna och en del väljer till och med att stanna hemma.

Ökningen av kvinnors otrygghet har aldrig varit så stor i Brås nationella trygghetsmätningar. I undersökningen som genomfördes under våren 2015 uppgav 31 procent av kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Det är en ökning från 25 procent 2015. Detta är den största ökningen sedan mätningarna startade 2006.

Känslan av otrygghet är störst bland unga kvinnor och gamla kvinnor. En stor del av kvinnorna, omkring 13-14 procent, känner sig så otrygga att de väljer att inte gå ut på kvällarna. Undersökningen ger inget svar på varför otryggheten bland kvinnor ökat så kraftigt sedan förra mätningen. 

Brås generaldirektör Erik Wennerström pekar dock ut två möjliga förklaringar enligt Ekot: 
1) Kvinnor är framför allt oroade för att utsättas för överfall och misshandel. 
2) En annan förklaring kan vara att det varit mycket debatt om sexuella övergrepp mot kvinnor på offentliga platser, till exempel festivaler, det senaste året.
Något svar på vad man ska göra för att komma tillrätta med problemet kan generaldirektören dock inte ge. Helt klart är detta en utveckling som både polisen och våra nationella politiker måste ta på stort allvar.

Ser man på otryggheten i hela befolkningen mellan 16 och 79 år så uppger 19 procent att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde på kvällen, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan 2015.

Undersökningen visar inte hur mycket otryggheten skiljer sig i olika typer av orter eller bostadsområden. Brå ska dock under 2017 genomföra en stor undersökning som ska omfatta 200 000 personer där man ska undersöka otrygghet, utsatthet för brott och förtroende för polisen lokalt.

Förtroendet för det svenska rättsväsendet har gått ner med tre procentenheter sedan förra mätningen 2015. När det gäller förtroendet för polisen har detta gått ner med fyra procentenheter under samma period. Förtroendet anses dock som ganska stabilt eftersom 61 procent av befolkningen har förtroende för rättsväsendet och polisen.

Brås undersökning är nationell och inte nedbruten på olika orter, kommuntyper eller bostadsområden. Samtidigt får man nog konstatera att detta är en generell bild som speglar utvecklingen i samhället. Om några veckor kommer polisens trygghetsundersökning som visar på utvecklingen i Markaryds kommun.

Min känsla är att vi kommer att se en liknande utveckling vid en jämförelse med den förra lokala undersökningen. Oavsett vilket, kommer det att finnas anledning att noga analysera vårt lokala resultat och tillsammans med polisen och civilsamhället vidta fortsatta åtgärder för att förbättra människors trygghet, inte minst i vår egen kommun. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar