torsdag 26 januari 2017

Dags att låta tågen rulla igen!

Vi kristdemokrater har i många år arbetat för att få tåg med persontrafik mellan Hässleholm och Halmstad med stopp i Markaryd. Därför är vi mycket glada att få läsa utkastet till avsiktsförklaring som ska behandlas av Region Halland tillsammans med berörda kommuner. I den aviserar man just tåg med persontrafik mellan Markaryd och Halmstad med stopp i orterna Veinge och Knäred.

Det finns redan idag ett stort intresse från näringslivet och boende i orterna att snabbt få igång den planerade tågtrafiken. Därför är det angeläget denna startar så snart som möjligt. Med enkla åtgärder och mindre investeringar, t ex perronger i Knäred och Veinge, är det möjligt att starta persontrafiken redan i december 2018. Att detta är fullt möjligt visar bl a en nyligen genomförd utredning av Trivector.

Många arbets- och studiependlar redan idag längs sträckan Markaryd - Halmstad och med en fast tågförbindelse blir tåget ett attraktivt pendlingsalternativ. Därför ser vi gärna att man på sikt också utreder möjligheten att etablera tågstationer i orterna Trönninge, Eldsberga, Genevad och Skogaby.

När resecentrum i Halmstad är klart får vi ett bra kommunikationsnav med lokal- och regionalbussar, SJ-, Öresunds- och Pågatåg samlade. Då kommer resan med kollektiva färdmedel gå snabbare och bli ett attraktivt miljövänligt alternativ.

Vi kristdemokrater ser med glädje att många års av enträget arbete på alla nivåer börjar att bära frukt. Vi ser fram emot att kunna åka tåg även sidledes och inte bara uppåt och nedåt.

Magnus Hedman (KD)
Ordförande Halmstad

Bengt Germundsson (KD)
Ordförande Markaryd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar