lördag 28 januari 2017

Inspirerande utbildningsdag
Aktuella politiska prioriterade frågor, kommunikationsstrategi och partiavdelningsförnyelse var tre punkter vid den regionala utbildning som idag hade lockat dryga hundratalet kristdemokrater till Hässleholm. Det blev en riktigt inspirerande tillställning där partisekreteraren slog an tonen redan från början. 

Under förra året har vi arbetat ganska hårt för att ta fram en rad politiska förslag som vi nu ska arbeta för att göra kända. Flera av dessa är Kristdemokraterna det enda parti som driver och vi fokuserar nu på fyra olika områden; 1) Familjepolitik 2) Jobb och företagande 3) Vård och omsorg och 4) Trygghet.

Under varje område finns en rad finansierade förslag som redan förts fram i vår budgetmotion i Riksdagen. Som exempel kan nämnas avskaffande av pensionärsskatten, en mer flexibel föräldraförsäkring, jobbskatteavdrag för föräldrar, barnomsorgspeng, fler poliser och mycket mer. Alla förslagen går att läsa i partiets riksdagsmotion som går att ladda ner här.

Från Markarydsavdelningen var vi åtta stycken som deltog och det vi fick med oss från dagens utbildning kommer väl till pass i vårt fortsatta politiska arbete i Markaryds kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar