måndag 2 januari 2017

NIBE och Markaryds kommun mot nya höjder!


Idag släpptes så den glädjande nyheten om en fortsatt satsning från näringslivet för att förbättra samverkan mellan näringsliv och skola samt för att stimulera barn och elever att satsa på naturvetenskap, teknik och matematik. Det är verkligen roligt att vårt största företag, NIBE, vill engagera sig och gå i bräschen för detta arbete.Vad är det då som händer?

Jo, nästa vecka håller "Mot nya höjder", NIBE och Markaryds kommun gemensamt i en studiedag för alla grundskolepedagoger i kommunen. Sammanlagt kommer hela 130 personer (!) att delta under dagen den 9 januari.

Studiedagen hålls på NIBE och börjar med en gemensam inledning med representanter från "Mot nya höjder", NIBE och Markaryds kommun. Därefter kommer pedagogerna att delta i två workshops med koppling till "Mot nya höjder" samt få en rundvandring på NIBE med fokus på kompetensutveckling.

Ett av "Mot nya höjders" syfte är att hitta samarbeten mellan skola och näringsliv. Därför är det oerhört roligt att den här studiedagen arrangeras hos ett av länets stora internationella företag. NIBE föregår verkligen med gott exempel!

Många företag är redan engagerade i "Mot nya höjder" men detta är första gången som ett företag står värd för en hel kommuns studiedag. Markaryd är en kommun med stor företagsamhet, ett gott näringslivsklimat och med behov av kompetensförsörjning. I samarbete med "Mot nya höjder" vill NIBE och Markaryds kommun väcka intresset hos kommunens barn och unga för naturvetenskap, teknik och matematik.

– Vi vill ta vara på och utveckla de resurser som finns i Markaryd. För oss är det viktigt med ständig utveckling i lärandet och långsiktighet, därför är samarbetet med "Mot nya höjder" och kommunens skolor ett viktigt steg, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE. Den här dagen är ett riktigt bra exempel på samarbete mellan skola, näringsliv och "Mot nya höjder".

"Mot nya höjder" är ett projekt i Kronobergs län med målsättningen att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. En annan målsättning är att hitta mötesplatser och former för samarbete mellan skola och näringsliv. Två mål som tillsammans är en förutsättning för Kronobergs framtida kompetensförsörjning.  "Mot nya höjder" drivs av Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, GoTech och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Huvudägare för projektet är Region Kronoberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar