måndag 30 januari 2017

Alliansen vill ha bättre WiFi och TV!
Alliansen i Markaryd ger nu ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att erbjuda trådlös Internetanslutning till kommuninvånare och besökare i kommunala lokaler.

Under 2016 har bredband med hög överföringskapacitet blivit möjlig för i princip alla invånare i kommunens fyra tätorter och en stor utbyggnad på landsbygden är också på gång. Sedan tidigare är de kommunala verksamheterna anslutna till varandra med fiber. Tillgång till Internet är idag en självklarhet och många kommuner erbjuder idag Internet gratis via trådlöst nätverk till besökare i sina lokaler eller verksamheter. Detta är möjligt även i de kommunala lokalerna i Markaryds kommun, dock inte i alla.

Att tillhandahålla gratis trådlös Internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet får anses ingå i den kommunala kompetensen. Besökare eller personer som på olika sätt tar del av kommunal service eller tjänster kan i anslutning till sitt besök ges åtkomst till Internetanslutning när de vistas i lokalerna. Besökare kan hänvisas till kommunens e-tjänster eller information som används inom den aktuella verksamheten. Möjligheten att få åtkomst till Internet kan på flera sätt underlätta för olika individer att närvara vid kommunala aktiviteter.

Även i kommunens särskilda boenden bör det finnas tillgång till trådlös Internetanslutning. Detta skulle öka möjligheten att hålla kontakten med vänner, bekanta och barnbarn, liksom att kunna titta på sina favoritprogram på TV när man har möjlighet till detta. Det kan också öppna upp för större möjligheter att använda sig av s k välfärdsteknik.

Alliansen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ger IT-chefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att erbjuda trådlös Internetanslutning till kommuninvånare och besökare i kommunala lokaler.
Alliansen i Markaryd ger även ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att öka utbudet av de TV-kanaler som tillhandahålls i de gemensamhetslokaler som finns bland annat inom socialförvaltningens verksamheter.

På senare år har utbudet av TV-kanaler ökat kraftigt och idag finns i de flesta hem långt fler TV-kanaler än det s k basutbudet som tillhandahålls av SVT och TV4. Utvecklingen av TV-utbudet i de gemensamhetslokaler som tillhandahålls bl a i särskilda boenden har dock inte följt med utvecklingen i våra bostäder och hem, vilket innebär att man kanske inte kan ta del av de program man är intresserad av den dagen man flyttar till ett särskilt boende.

Alliansen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ger socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att öka utbudet av de TV-kanaler som bland annat tillhandahålls i de gemensamhetslokaler som finns inom socialförvaltningens verksamheter. Samråd bör ske med IT-enheten och fastighetsenheten för att även dessa aspekter ska beaktas i utredningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar