söndag 1 januari 2017

Nytt år - nya möjligheter!
Så har vi lagt nyårsfirandet bakom oss och 2017 ligger framför oss som ett oskrivet blad. Självklart finns förhoppningarna där om att året ska präglas av samförstånd och fred mellan människor, ett år då godheten ska få övervinna ondskan och där kärleken ska få segra över hatet. Ser man ut över världen är det lätt att se hur dessa förhoppningar grusas ganska snabbt. Tanken infinner sig om det är möjligt att ens uppnå en förändring.

Förändring är ju något som är betydligt enklare att kräva av andra. Förändringsbenägenheten är i regel inte lika stor om det gäller en själv. Men är det inte där man ska börja? Om vi vill få en förändring till det bättre så måste vi först börja med oss själva. Bry oss mer om varandra och våra medmänniskor. En förändring som öppnar för nya möjligheter!

För visst är det nya möjligheter vi vill se. Nya möjligheter ger oss ett hopp om något bättre. Ett bättre år än det som vi precis lagt bakom oss. Tänk, vilka möjligheter vi har när hela årets alla dagar ligger framför oss. Låt oss ta vara på de dagarna och hjälpas åt genom att göra något gott och bra av dem. 

Gott Nytt År 2017!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar