fredag 24 februari 2017

"Min" utredning - nu på lagrådsremiss
Under mina år som politiker har jag fått förmånen att få sitta med i tre statliga utredningar. Den senaste, utvärderingen om tandvårdsstödet, ledde jag som ensamutredare under ca 1½ års tid och slutbetänkandet överlämnade jag till socialministern i augusti 2015.

Ett förslag har redan blivit verklighet genom regeringens budget; ett fördubblat allmänt tandvårdsbidrag till personer mellan 65-74 år. Förhoppningsvis ett litet tillskott till den grupp som idag har störst tandvårdsbehov och störst tandvårdskostnader.

Nu går en stor del av de övriga förslagen i mitt betänkande vidare i form av en proposition från regeringen till lagrådet för bedömning av det juridiska innehållet. Tanken är att propositionen sedan ska behandlas av riksdagen under våren för att träda i kraft den 1 juli 2017.

Det är en speciell känsla att ta del av en proposition som i så stor utsträckning bygger på de förslag jag själv varit med att arbeta fram som ensamutredare. Remissinstanserna har generellt ställt sig positiva till förslaget, vilket nu också regeringen valt att göra. Känslan är nästan densamma som när man efter långa förberedelser har genomfört sin tentamen för att sedan få beskedet "väl godkänt".

Fast det här smäller nog lite högre eftersom de förslag som sannolikt kommer att bli verklighet för hela befolkningen, har arbetats fram under många och långa timmar tillsammans med Agneta, Bessam och Eva i mitt sekreteriat. Vi har nog anledning fira lite extra i kväll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar