torsdag 16 februari 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2016


Idag träffades sju av de åtta kommunerna i Kronobergs län för att gå igenom 2016 års resultat för Kommunens kvalitet i korthet. I årets mätning är jag stolt över att Markaryd får så bra betyg vad gäller delaktighet, information och möjlighet för invånarna att påverka. Likaså att så många är nöjda med äldreomsorgen samtidigt som vi är kostnadseffektiva. Det vi redan jobbar på att förbättra är miljöarbetet och elevernas resultat i skolan.

Vad gäller medborgarnas insyn och inflytande över kommunens verksamhet är Markaryd tvåa i landet. En något annan bild än den som vissa brukar ge uttryck för.

Ett annat mått som är väldigt bra är andelen äldre som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. I Markaryd är resultatet 96 %, vilket är mycket högt. Bryter man ner siffrorna når Hemtjänst Väst hela 100 % nöjdhet, ett fantastiskt bra resultat!


För drygt tio år sedan, 2006, ingick jag som en av fem kommunstyrelseordförande i en grupp på Sveriges Kommuner och Landsting som hade som uppgift att arbeta fram ett antal mätetal  för att beskriva kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Sedan 2007 genomförs kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet deltagare ökar stadigt. Under 2016 deltog drygt 250 av Sveriges 290 kommuner. I Kronobergs län har kommunerna bildat ett nätverk där vi jämför våra resultat med varandra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar