onsdag 22 februari 2017

Samhällsplanering, ett spännande uppdrag
Mycket av de dagliga sysslorna som ordförande för kommunstyrelsen handlar om samhällsplanering. Det rör sig på etableringssidan och det finns ett ökat intresse att förvärva industrimark. Förhoppningsvis kommer också intresset att övergå till skarpt läge och förvärv.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen fortsätter också. Tätorterna är nu fullt utbyggda och arbetet är i full gång i tre av våra fyra fiberföreningar. I Hannabads fiberförening grävs det för fullt och fiberföreningarna Öst respektive Väst har snart sina upphandlingar klara. När året är slut kommer över 90 % av alla hushåll att ha möjlighet att ansluta sig till fiber med minst 100 Mbit/s. En fantastisk utveckling som endast tagit två år att genomföra, mycket tack vare ett otroligt engagemang i fiberföreningarna.   

Människors engagemang är verkligen en tillgång. Ett spännande förslag som vi fått in från en medborgare och som jag skickat vidare till Trafikverket handlar om att ljussätta högbron i Axhult. Kommunen äger ju inte frågan, men i mitt brev till Trafikverket utlovar jag att Markaryds kommun ställer sig positiv till att vara med i en planeringsprocess eller på annat sätt bidra till förslagets fortsatta hantering. Det här skulle kunna bli ett riktigt landmärke med rätt ljusdesign på och omkring högbron. Förhoppningsvis tycker Trafikverket detsamma, eftersom man nu meddelat att man ska titta på förslaget. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar