torsdag 23 februari 2017

Uppmärksammande av Hans-Agne Jakobssons gärning
Den 14 februari höll kulturjournalisten på Sveriges Radio, Gunnar Bohlin, en mycket uppskattad föreläsning om ljusdesigner Hans-Agne Jakobsson i Conturas lokaler. Hans-Agne grundade sitt företag 1951 och flyttade ganska snart verksamheten till Markaryd, där företaget var verksamt till 1999. I slutet av 1960-talet uppfördes den fabrik på Skulptörvägen i Markaryd som sedermera förvärvades av Nibe (Contura).

Hans-Agne Jakobsson föddes 1919 på Gotland och var inredningsarkitekt och möbelformgivare. I början av sin verksamhet var produkterna flera och bredare, men successivt kom det att handla mycket om belysningsarmaturer för såväl hemmamiljöer och, inte minst, offentliga miljöer. Hans-Agne blev ”den dämpade belysningens mästare” som arbetade med lugna och rogivande armaturer, alla med grundförutsättningen att vara bländfri. Hans-Agne Jakobsson blev sedan Markaryd trogen och avled 2009 i en ålder av 90 år.

I samband med föreläsningen den 14 februari var det flera deltagare som spontant väckte tanken att hedra Hans-Agne Jakobsson genom att namnge vägen utanför den vackra industrifastigheten – nuvarande Skulptörvägen - till ”Hans-Agne Jakobssons väg”. Alliansen i Markaryd tycker det är ett bra förslag att på lämpligt sätt uppmärksamma Hans-Agne Jakobssons betydelse för Markaryd och dess invånare, t ex genom namngivande av lämplig gata, väg eller liknande, och föreslår därför att miljö- och byggnadsenheten får i uppdrag att utreda denna fråga och, om möjligt, återkomma med ett förslag enligt intentionerna i detta initiativ. 

Bengt Germundsson (KD)
Sven Jansson (C)
Tommy Andersson (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar