onsdag 15 februari 2017

Studiebesök på Stationen
Stationen i Markaryd har under det senaste året varit en byggarbetsplats i centrala Markaryd som många varit intresserade av. Strax innan jul stod huset färdigt och under de senaste veckorna har det visats upp för bland annat Företagarna, besöksnäringen och handeln.

I tisdags var det kommunstyrelsens tur och vi fick en intressant rundvandring under ledning av ägarna Christel och Staffan Fritiofsson. Det gamla stationshuset från slutet av 1800-talet var ganska fallfärdigt, varför ett helt nytt hus byggts upp med den gamla stationen som förlaga. Exteriört är huset mycket likt det ursprungliga, sånär som vinterträdgården på den norra gaveln. Interiört skiljer det sig däremot väsentligt.
Den genomgående entrén med öppet plan ända upp i tak är smakfull och välkomnande. Här finns restaurangkök, utställnings- och butikslokaler, kontor och sammanträdesrum samt inglasad vinterträdgård i norr och balkong mot söder. Två olika entreprenörer kommer att bedriva restaurang respektive butik och i lokalen kommer kommunens turistbyrå att finnas.

En ekonomisk förening har bildats, c/o Markaryd, där kommunen, Tillväxt Markaryd AB och ägarfamiljen är representerad i styrelsen. Tanken är att föreningen ska samla alla intressenter i ett projekt för att marknadsföra kommunen och allt det fantastiska som vi vill dela med oss av till andra. En särskild destinationsutvecklare har anställts och tillträder i början av mars. Ordförande i föreningen är Jörgen Svensson, tidigare VD på Gerdmans i Markaryd.

Det ska bli mycket spännande att få vara en del i projektet och jag är övertygad om att den här gemensamma satsningen kommer att utveckla kommunen ytterligare. Det som kommer att hända i Stationen är bara en del, mer finns på gång och det kommer att presenteras efterhand.


För egen del har jag haft möjligheten att besöka stationen under byggtiden och imponerats av den kvalitet och hantverksskicklighet med vilken byggarna tagit sig an uppgiften. Det är perfektion in i minsta detalj, både vad gäller materialval som utförande! Jag har också imponerats av det engagemang Christel och Staffan visat genom att ta sig an den nergångna fastigheten och byggt upp den till vad den är idag. En personlig satsning som alla kommuninvånare ska vara oerhört glada och tacksamma för. Lycka till med fortsättningen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar