fredag 3 februari 2017

Regiondagar i Kosta
Utveckling och attraktivitet var två teman som diskuterades då politiker och tjänstemän från länets åtta kommuner och Region Kronoberg var samlade i Kosta under en lunch- till lunchkonferens igår och idag.

På torsdagseftermiddagen kunde vi lyssna till Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, som höll en intressant föreläsning om vad det faktiskt är för parametrar som får människor att flytta till eller stanna på en plats. Allt under rubriken ”Lyckliga platser”.

Även om mycket av forskningen visar på en fortsatt stark urbaniseringstrend visade Mellander att det finns möjligheter till regional, och även lokal, tillväxt. För att en region ska upplevas som attraktiv måste det bland annat finnas en variation av varor och tjänster, estetisk och vacker omgivning, god offentlig service, densitet och möjlighet till välbetalda jobb. Men inte ens det räcker.

Det gäller också att skapa en miljö där människor har en möjlighet att fortsätta utvecklas, där det finns en hög grad av öppenhet och tolerans för att dels skapa trivsel, men också för att man ska kunna ta in nya idéer. Detta är helt klart en utmaning för mindre städer och orter i många delar av landet, inte minst Kronoberg.

Mjuka värden i form av personligt välbefinnande visar sig dock vara väl så viktigt som jobb och inkomster. Och när det kommer till nära relationer, familj och vänner, civila sektorns betydelse och andra mjuka värden är vi inne på områden där vi definitivt kan konkurrera med större orter och städer. Men de här attityderna är inte givna bara för att vi bor och lever i en mindre ort eller kommun. Här finns det definitivt mycket mer att göra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar