onsdag 1 februari 2017

Miljömålslöften undertecknade

Nu har kommunerna i länet och Länsstyrelsen undertecknat ett dokument om miljömålslöften. Detta skedde vid en ceremoni på Residenset där varje kommun redogjorde för sina utvalda mål att arbeta med. Löftena är avsiktsförklaringar som beskriver vad kommunerna ansvarar för att genomföra inom miljömålsarbetet under åren 2017-2020.

För Markaryds del har vi beslutat att arbeta med följande mål:

  • Mindre avfall från våra hushåll - vi är med i ett projekt som syftar till att utveckla den hushållsnära sorteringen genom införande av flerfackssystem. 
  • Öka inköpen av ekologiskt och närodlade livsmedel - här vill vi gärna få fram ett mätverktyg som följer upp det totala miljöavtrycket. Ekologiskt odlat och importerat från Sydamerika kanske inte är det mest miljövänliga valet.
  • Stimulera hållbart resande - fler tjänsteresor med kommunens egna bilar och fler resor med kollektivtrafik.
  • Inköp/leasing/hyra av energieffektiva fordon - kommunen ska ha en miljövänlig fordonsflotta inklusive laddstolpar och elbilar.
  • Befintliga byggnader energieffektiviseras - här har vi redan kommit långt, men det går att effektivisera el-, värme- och vattenanvändningen ännu mer. Och så kommer vi att sätta upp solceller på kommunhusets tak under året.Vid träffen på Residenset berättade vår duktiga samordnare för miljögruppen, Hanna Stigmar, om det arbete som fört oss fram till de här prioriteringarna. Naturligtvis jobbar kommunen på fler områden än dessa fem, men det är de här målen som kommunstyrelsen valt att lyfta fram i det gemensamma dokumentet. I och med undertecknandet har vi också förbundit oss att jobba särskilt med dessa mål fram till 2020. Självklart ska vi lyckas med det och göra miljön ännu bättre i Markaryds kommun!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar