tisdag 7 februari 2017

Ny landshövding på besök
Den 1 februari tillträdde Ingrid Burman posten som ny landshövding i Kronoberg och sex dagar senare var det dags att göra det första kommunbesöket i länet. Markaryds kommun blev den första anhalten för detta besök som även länsrådet Anders Flanking, stabschefen Maria Nilsson och Zanna Nyman deltog i.

Från kommunens sida mötte vår planberedning upp. Detta är en grupp politiker och tjänstemän från kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden som bereder och diskuterar samhällsplaneringsfrågor. Förutom en presentation av Markaryds kommun blev det tillfälle att diskutera gemensamma ärenden och samverkansformer. 

Ingrid Burman är den tredje landshövdingen som jag har fått vara värd för under mina år som kommunstyrelsens ordförande. Under de här åren har vi haft en hel del samtal och diskussioner i olika frågor, men glädjande nog kan jag konstatera att det blivit enklare med åren i kontakterna. Idag är länsstyrelsen en betydligt mer öppen och kommunikativ myndighet än för några år sedan.

Jag tror samtliga närvarande var nöjda med besöket och Markaryds kommun önskar vår nya landshövding välkommen till länet och lycka till i uppdraget!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar