måndag 6 februari 2017

Snart börjar uppsnyggningen av kommunhuset!
Efter att ha satsat mycket resurser under många år på verksamhetslokaler som skolor, äldreboenden mm har alltfler synpunkter höjts i samhället att vi borde snygga till kommunhuset. Under hösten och vintern har det gjorts en upphandling som blev klar för någon vecka sedan, så nu är det dags! Under våren kommer arbetet att börja med utbyte av samtliga fönster, träpaneler och plåtdetaljer. Dessutom kommer fasaden att ljussättas, vilket förhoppningsvis gör byggnaden ännu vackrare.

Samtidigt kommer vi att lägga om taket, som nu "passerat sin teoretiska livslängd" som det kallas i fastighetssammanhang. Det kanske hade klarat sig några år till, men med en etablering och ställningar på plats blir kostnaden betydligt lägre att göra takomläggningen samtidigt med fasadrenoveringen.

Vi kommer också att montera solceller på det platta taket, vilket är ett ytterligare skäl för att lägga om taket. Toppeffekten på solcellerna kommer att ligga på 55 kW, vilket gör att anläggningen betalar sig själv över tid. Dessutom förbättrar vi miljön ytterligare och får en referensanläggning som kan stimulera fler att energimässigt även välja att satsa på solenergi. 

Jag och Alliansen hoppas att den här investeringen ska upplevas som positiv av kommuninvånarna. Samtidigt tror vi att vår strategi har varit den rätta. När de kommunala lokalerna i övrigt är så pass bra att man börjar ha synpunkter på kommunhusets exteriör - ja, då bedömer jag att vi gjort en korrekt prioritering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar