tisdag 2 april 2013

Nej, Smålänningen - vi vill inte "sätta dit Sydvatten"!


Nej, kära Smålänningen! Kommunen har ingen anledning att "sätta dit Sydvatten". Däremot anser vi det vara vår skyldighet att värna våra kommuninvånares intressen till exempel i form av att kunna erbjuda attraktiv industrimark och se till att inga tvingande områdesbestämmelser som ett gigantiskt riksintresse införs utan saklig grund.

Det är också vår skyldighet att se till att de verksamheter som bedrivs, t ex uttag av inläckande grundvatten, uppfyller och lever efter de krav som lagstiftningen ställer.

Länsstyrelsen, statens förlängda arm, har under ett flertal år åsidosatt gällande rätt och struntat i att följa lagakraftvunna domar i alla instanser ända upp till Högsta Domstolen. Dock har man på senare tid, så sent som i februari i år och tre år efter den första domen, medgett att Markaryds kommun haft rätt i frågan och att länsstyrelsen agerat fel.

Länsstyrelsens agerande har däremot inte alls tagits upp eller ifrågasatts av tidningen Smålänningen, trots att det i hög grad haft inverkan på möjligheterna för invånare och näringsliv i Markaryds kommun. Det är lite märkligt att en lokaltidning inte utgår från kommunens invånare utan att man helt förbiser detta och enbart väljer att "ta parti" för de som försöker försvåra för kommuninvånare och den lokala industrin!

Tilläggas bör att den offentliga domstolsförhandling som hölls i Kommunhuset i Markaryd den 28 februari tydligen inte var tillräckligt intressant för Smålänningen att bevaka. Smålänningen var inte ens närvarande!

Om kommunen hade agerat på samma sätt som länsstyrelsen hade vi, med all rätt, fått stå tll svars i Smålänningen. Men trots att länsstyrelsen i domstolsförhandling konstaterat att man gjort fel, ifrågasätter Smålänningen inte med en rad deras agerande utan gör en artikel med rubriken "Vill kommunen sätta dit Sydvatten?".

Än en gång visar det sig att objektiviteten fullständigt lyser med sin frånvaro vad gäller Smålänningens "granskande journalistik". Dessvärre är det inte bara objektiviteten som saknas, tidningens agerande i den här frågan lämnar verkligen mycket i övrigt att önska vad gäller såväl objektivitet, saklighet och kompetens.

Den som till äventyrs vill läsa hela det svar som synpunktslämnaren fick, men som Smålänningens reporter ansåg ofullständigt och därför inte värt att referera, kan själv läsa hela svaret här.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar