lördag 13 april 2013

Strömsnäsbadet byggs om

Så är arbetet med att bygga om Strömsnäsbadet i full gång. Idag är i stort sett hela den drygt 40 år gamla entré-, kiosk- och omklädningsdelen riven och snart kan byggnationerna påbörjas. Den del som nu är riven har varit av dålig kvalitet och i stort behov av åtgärder. Arbetet ska, enligt kontraktet, vara klart till den 31 maj. Budgeten för hela arbetet uppgår till 4 mkr.
 
En ny, och något mindre, entrébyggnad med omklädningsrum, toaletter och bastu kommer nu att uppföras utmed parkeringen mot väster. Det görs markarbeten med nya planteringar, parkeringen asfalteras, det blir ny inhägnad med nya grindar och det kommer att läggas nya plattor på gångarna.
De båda stora bassängerna ska målas om och runt bassängerna kommer det att läggas gummiplattor. Utöver detta handlar kommunen upp vattenrutschkanor. Dessa kommer att vara fristående, eftersom man inte längre får ha vattenrutschkanor som slutar med ett fall ner i en bassäng.
 
Strömsnäsbadet var den sista stora investeringen som gjordes av Traryds köping innan kommunsammanslagningen den 1 januari 1971. Invigningen skedde den 16 augusti 1970 och enligt lokaltidningen blev det en "mycket välbesökt och lyckad festlighet i ett strålande augustiväder" med cirka tusen besökare! Invigningen förättades av dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Gustav Lövgren. Med tre skott från en startpistol, skänkt av SK Graal, markerades att Strömsnäsbadet var invigt.
 
På ritningarna nedan framgår det hur den nya anläggningen kommer att se ut.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar