onsdag 10 april 2013

"Markaryd nästa!" - Ett inflyttarprojekt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid den kommunpolitiska debatten 2013-03-27 aviserade Kristdemokraterna med stöd av de övriga Allianspartierna att man tänker initiera ett projekt ”Markaryd nästa!” i syfte att öka inflyttningen till kommunen.
 
Under flera år har Markaryds kommun med ganska stor framgång arbetat med näringslivsfrågor och attraktivitetsfrågor. Mellan 1996 och 2011 har antalet sysselsatta i Markaryds kommun ökat med 15,3 %, från 4 521 till 5 212¹. Det innebär således att det finns nästan 700 fler arbetstillfällen idag i kommunen än för 15 år sedan.
 
Markaryd är den enda kommun i länet som ökat andelen anställda inom tillverkningssektorn under den mest besvärliga perioden 2008-2011. Vi ökade med +4,50 %, medan andelen anställda i de sju andra kommunerna i länet minskade med mellan -2,7 % och -14,03 %².
 
Utöver detta har antalet arbetsställen i Markaryds kommun ökat mellan 2003-2012 med 193 st, från 1325 till 1518³. Med ett arbetsställe menas ett aktivt företag och det antal platser inom kommunen som man bedriver sin verksamhet på. Vi ser således en tydlig ökning i kommunen under de senaste tio åren av både antal företag som av antal arbetstillfällen, vilket gör situationen betydligt ljusare för Markaryds del.
 
Vad gäller befolkningssiffrorna talar många om vår ständigt minskande befolkning. Utvecklingen mellan 1975-2000 har inte varit så lysande, men även här ser vi en förändring under de senaste tio åren. Mellan 2003-2012 har vi haft en positiv nettoinflyttning till kommunen. Under den här perioden är flyttningsnettot +139 personer, dvs fler har flyttat in till kommunen än vad som flyttat ut⁴. Att befolkningen totalt sett minskat under samma period med 117 personer (från 9 594 till 9 477) förklaras att det avlider fler personer än vad som föds. Påståendet att folk flyttar från kommunen stämmer alltså inte; under de senaste tio åren har det flyttat in fler än vad som flyttat ut.
 
En viktig uppgift för oss är därför att fortsätta vårt arbete med att erbjuda en god kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna, ge näringslivet förutsättningar för att skapa fler arbetstillfällen samt arbeta för en ökad attraktivitet.
 
Kristdemokraterna i Markaryd och Alliansen föreslår att detta arbete ska kompletteras med ett projekt, ”Markaryd nästa”, för att öka inflyttningen till Markaryds kommun. Vi tror att det finns en vinst i att kraftsamla, tillsammans med mäklare, fastighetsägare, näringslivet och andra aktörer, för att marknadsföra tomter, lägenheter, villor och fritidshus, allt i syfte att öka inflyttningen till Markaryds kommun. I uppdraget ”Markaryd nästa!” ingår även att planera för och, om möjligt, genomföra en bomässa under hösten med ett program som riktar sig både till dem som funderar på att flytta till kommunen, men även till alla oss andra som redan bor här.
 
Idag beslutade så kommunstyrelsen att ställa sig bakom projektet ”Markaryd nästa” och att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att samordna insatserna i projektet med näringslivschefen som ansvarig tjänsteman.
 
 
¹ Regionfakta.com
² Regional statistik, regionstyrelsen 2013-03-06
³ Regionfakta.com

2 kommentarer:

  1. Lovvärda tankar. Men då får det inte funka så här:
    Vi är nyinflyttade till lägenhet i Skånes Fagerhult, vi bosatte oss här den 2 mars 2013. Vi tittar på Hemnet efter hus, och när vi hittar ett intressant objekt så mailar vi mäklare att vi vill boka tid för visning. Endast en kvinnlig mäklare har varit på hugget och visat oss hus. Min undran är: Sover de manliga mäklarna?

    SvaraRadera
  2. Om inte mäklarna är på hugget, kan jag rekommendera kommunens inflyttarservice. Ring 0433/72000 och begär att få tala med Christin eller Lisa på inflyttarservice, så kommer du att få hjälp :-)

    SvaraRadera