måndag 29 april 2013

Dags för Region Kronoberg!

Trots ett gediget utredande under flera decennier av den svenska­ regionala indelningen har inte mycket förändrats i verkligheten. Knappast något för att vara ärlig.

Redan i början av 90-talet uttalade landstinget Kronoberg en tydlig­ viljeinriktning mot en ”stark sydsvensk region”. Visionen var för många en utveckling av det mycket väl fungerande samarbetet­ inom Sydsam, det vill säga de skåns­ka länen plus Halland, Småland och Blekinge. Sedan bildades emellertid Region­ Skåne. Vi förstod att skåningarna under en period behövde konsolidera­ sin egen organisation.
 
Tyvärr har den fortsatta dialogen kännetecknats av ett oändligt förhalande­ med diverse argument från de skånska politikerna. När företrädare från alla politiska partier i Kronoberg slutligen krävde att Skånepolitikerna skulle­ tillkänna­ge sin ståndpunkt, så fick vi besked om att ett majoritetsbeslut hade fattats. Det innebar att Skåne beslutade sig för att de ville ingå i en sydsvensk större region med bland annat Kronoberg.
 
Ett knappt år senare tar vi med mycket stor för­våning del av ett nytt beslut med en helt annan inriktning. Moderaterna­ i Skåne har nu på sin stämma bestämt sig för att man inte vill ha någon större sydsvensk region! Det är svårt att betrakta detta beslut som något annat än ett löftesbrott.
 
Frågan som infinner sig är naturligtvis om Moderaterna inte har gjort upp med sig själva i regionfrågan? I skenet av den senaste tidens händelser känns ett framtida sam­arbete med Skåne både skakigt och osäkert.
 
I väntan på att Skånemoderaterna inser kraften och tillväxtpotentialen med en sydsvensk region anser vi att det är dags för Region­ Kronoberg, en egen region genom sammanslagning av landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland. Det är där som vi primärt bör lägga våra resurser och vårt engagemang för att skapa den kraftfulla direktvalda organisation som våra länsinvånare är värda.
 
Vi är inte speciellt tilltalade av att stå utanför den skånska dörren med mössan i hand och skrapa med foten. Det skulle bara innebära att vi tappar fart och utveckling i vårt eget län.
 
Inom Region Kronoberg kan vi fortsätta att utveckla det framgångsrika samarbetet som vi redan har i Sydsverige genom till exempel Södra sjukvårdsregionen, Musik i Syd, gemensamt Brysselkontor, Öresundståg och Pågatåg, men kan sam­tidigt känna oss friare att ta upp nya samarbeten åt andra håll. Redan idag sker detta med Universitetssjuk­huset i Linköping och landstingen i Blekinge och Halland, exempel på samarbeten som kan utvecklas vidare.
 
Vi tre undertecknare av denna debattartikel innehar sedan många år ledande positioner inom Krist­demokraterna Kronoberg. Sedan 2005 utgör vi parti­distriktets presidium, men de åsikter vi framför i denna artikel är våra egna. Distriktsstyrelsen kommer emellertid att behandla frågan på kommande sammanträde för beslut och ställningstagande.
 
 
Rolf Sällryd
Eva Johnsson
Bengt Germundsson
 
 
Läs mer här: Smålandsposten, SR KronobergInga kommentarer:

Skicka en kommentar