onsdag 27 mars 2013

"Rätt till arbete", "Markaryd nästa!" och sommarlovsentreprenörer

Alliansen presenterade vid kvällens kommunpolitiska debatt tre konkreta förslag som vi anser vara viktiga att kraftsamla kring. De två projekteten "Rätt till arbete" och "Markaryd nästa!" anser vi vara betydelsefulla komplement till det övriga kvalitets-, utveckllngs- och näringslivsarbete som kommunen driver. Dessutom föreslår vi att ett antal ungdomar i åldern 15-17 år erbjuds att bli sommarlovsentreprenörer. Detta utöver alla de feriearbeten vi erbjuder.
 
 
Projekt "Rätt till arbete"
Genom projektet ”Rätt till arbete” vill vi att kommunen tar på sig en drivande roll för att alla aktörer som jobbar med arbetsmarknadsfrågorna ska dra åt samma håll. Rätten till arbete finns inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och, oavsett vem som har det formella ansvaret för de olika åtgärderna, har vi inte råd att se ungdomar, nyanlända eller andra vara utan arbete eller andra kompetenshöjande åtgärder.
 
Under 2012 var det bara sex personer i kommunen som varslades. Utbetalningen av försörjningsstöd (socialbidrag) minskade under 2012 med 2,5 mkr eller 28 %! Ändå ser vi en ökning av antalet arbetslösa, framför allt på ungdomssidan, vilket är alarmerande.
 
Redan under 2012 tog jag initiativ till överläggningar med Arbetsförmedlingen om hur vi gemensamt ska kunna möta denna ökning.
 
Kommunfullmäktige har också bifallit en motion från kristdemokraterna Ingegerd Lenander och Yvonne Takvam som innebär att personer med försörjningsstöd i betydligt större utsträckning ska delta i kompetenshöjande åtgärder. Resultatet så här långt har bl a inneburit studiebesök i syfte att lära mer om den s k Landskronamodellen och socialnämnden ska återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som kan komma ifråga.
 
Vi tycker nu att det är angeläget att gå från ord till handling! Därför föreslår vi att arbetet mot arbetslöshet och utanförskap ska intensifieras i ett nämndsövergripande projekt med namnet ”Rätt till arbete”.
 
 
Sommarlovsentreprenörer
Att vara sommarlovsentreprenör skiljer sig från ett vanligt feriearbete genom att man låter ungdomar driva ett företag som sommarjobb. Ungdomarna försäkras och får ett startstipendium på ungefär 3 000 kronor och får sedan genomföra sin affärsidé under ett bestämt antal veckor. Under genomförandet har de stöd från en handledare samt mentorer från det lokala näringslivet. I slutet av sommaren samlas ungdomarna för att redovisa sitt arbete. De får då också hjälp med eventuell redovisning av skatter och avgifter. Detta erbjudande kommer nu, utöver redan beslutade feriearbeten, att erbjudas intresserade ungdomar.
 
 
Projekt "Markaryd nästa!"
Under flera år har vi med ganska stor framgång arbetat med näringslivsfrågor och attraktivitetsfrågor. Nu föreslår vi att detta ska kompletteras med ett projekt, ”Markaryd nästa”, för att öka inflyttningen till Markaryds kommun. Vi tror att det finns en vinst i att kraftsamla, tillsammans med mäklare, fastighetsägare, näringslivet och andra aktörer, för att marknadsföra tomter, lägenheter, villor och fritidshus, allt i syfte att öka inflyttningen till Markaryds kommun. I uppdraget ”Markaryd nästa!” ingår även att planera för och, om möjligt, genomföra en bomässa under hösten med ett program som riktar sig både till dem som funderar på att flytta till kommunen, men även till alla oss andra som redan bor här.
 
 
Med de konkreta beskeden i den här kommunpolitiska debatten, med de två projekten ”Rätt till arbete” och ”Markaryd nästa!” samt sommarlovsentreprenörer vill vi från Kristdemokraternas och Alliansens sida slå fast och visa att vi vill mer! Vi tänker fortsätta arbeta för en positiv utveckling av Markaryds kommun och vi vet att det är många som vill vara med i det arbetet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar