tisdag 16 april 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

 

 

Sedan 2007 genomför SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kvalitetsmätningen "Kommunens Kvalitet i Korthet". Själv hade jag förmånen att, tillsammans med fem andra kommunstyrelseordföranden, få ingå i den projektgrupp som arbetade fram den här kvalitetsredovisningen. Sedan starten 2007 har antalet kommuner stadigt ökat och 2012 deltog 200 av Sveriges 290 kommuner. I Kronobergs län har sex av de åtta kommunerna bildat ett nätverk där kommunerna jämför sina resultat med varandra.
 
Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett 40-tal mått som är indelade i fem olika områden; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, samhällsutveckling samt effektivitet. Resultaten har tagits fram genom olika mätningar i kommunerna, genom SKL:s mätningar, genom olika nationella mätningar som årligen görs av SCB, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens Samhälle, Avfall Sverige samt Försäkringskassan.
 
Nedan visas ett par exempel på hur redovisningen ser ut.
Samtliga resultat för Markaryds kommun kan laddas ner här.
 
 
Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så hög livskvalitet som möjligt. Ett gott bemötande, bra service och ansvar för våra gemensamma resurser är viktiga delar i detta arbete. Genom att mäta och jämföra oss med andra får vi ett kvitto på våra styrkor och svagheter, samt om skattepengarna används effektivt och ger kvalitet i våra verksamheter. Genom att ständigt lära från dem som är bäst, inspireras vi att fortsätta arbetet med att förbättra våra egna verksamheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar