fredag 5 april 2013

Högskoleutbildning till Markaryd!

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om ytterligare utbildningsplatser och glädjande nog beviljas Kunskapscentrum (KCM) i Markaryd en utbildning till värmepumpstekniker motsvarande 200 YH-poäng. Utbildningen anordnas genom ett nära samarbete med näringslivet, inte minst NIBE, som tillsammans med KCM varit en drivande part. Med tanke på att NIBE Energy Systems, som är marknadsledande inom området i Europa, har en stor del av sin verksamhet förlagd till Markaryd är det oerhört positivt att vi tillsammans nu fått gehör för att den här utbildningen kan förläggas till Markaryd.
 
Det var för drygt en månad sedan som Myndigheten för yrkeshögskolan meddelade att man skulle bevilja ytterligare 1 000 utbildningsplatser utifrån 2012 års ansökningsomgång. Denna möjlighet uppkom då det i myndighetens regleringsbrev för 2013, fördes över drygt 100 miljoner kronor från verksamhetsåret 2012, eftersom regleringsbrevet möjliggjorde ett anslagssparande för myndigheten. Ett annat skäl till att det nu är möjligt att bevilja ytterligare utbildningar är att färre utbildningsplatser än förväntat, på redan tidigare beviljade utbildningar, har utnyttjats. Beslutet innebär att utbildningen i Markaryd beviljas start av åtminstone två utbildningsomgångar.
 
Ett stort tack till alla er som under lång tid arbetat med förberedelserna för den här utbildningen! Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar