lördag 2 januari 2016

Raka spåret - ett logiskt valDebattartikel i Smålänningen 2015-12-31

På Sverigeförhandlingens hemsida kan man läsa: 

”Att Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö börjar bli känt för många. Det är Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.”

Den 1 februari är kommuner och regioner längs höghastighetsjärnvägen inbjudna till ett förhandlingsseminarium i Stockholm där Sverigeförhandlingen informerar om förhandlingarna. Man kommer också att berätta vilken sträcka genom Småland som man börjar förhandla om.

”Raka spåret” är ett samarbete mellan fem kommuner i Småland; Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och Markaryd, som har till syfte att lyfta fram fördelarna med en dragning av den nya stambanan mellan Jönköping och Malmö i ett läge som ger den kortaste restiden mellan nämnda städer. När vi nu studerar de underlag som kommit in till Sverigeförhandlingen, så framgår det att den största nyttan kommer längs ”Raka spårets” sträckning. 

För det första handlar det om restider. Sträckningen i västra Småland är kortare och därmed snabbare. Ett absolut mål är en maximal restid på sträckan Stockholm – Malmö på 2 timmar och 30 minuter. En sträckning från Jönköping via Vaggeryd/Värnamo/Ljungby/Markaryd till Hässleholm möter upp mot det kravet.

För det andra handlar det om kostnader. Den östliga sträckningen genom Småland innebär ungefär 25 km längre bansträckning jämfört med Raka spåret-alternativet. Lägger man dessutom till kravet på en östlig förbindelse förbi Jönköping så tillkommer ytterligare järnvägsutbyggnad på cirka 20 km. Efter den senaste revideringen av kostnaden för höghastighetsbanan så är anläggningskostnaden per kilometer bedömd till cirka 350 Mkr. Det innebär att det östliga alternativet genom Småland är ungefär 9 Mdr kr dyrare än Raka spåret. Lägger man därtill kravet på en östlig förbindelse förbi Jönköping så ökar kostnadsskillnaden till omkring 16 Mdr kr.

För det tredje handlar det om bostäder. De fem kommunerna redovisar tillsammans planer på drygt 6 000 bostäder som en direkt konsekvens av höghastighetsbanan. Det visar att man uppnår en samlad större nytta med en dragning i västra Småland.

För Småland som helhet torde dessutom den totala nyttan vara större med en upprustad stambana i öster i närtid och en ny höghastighetsjärnväg i väster därefter.

Summa summarum – en dragning av en ny höghastighetsjärnväg i västra Småland betyder kortare restider, billigare investering och fler bostäder. Så uppfyller vi kraven som staten i form av Sverigeförhandlingen ställt upp för att genomföra projektet med höghastighetsjärnväg i Sverige!


Magnus Gunnarsson                                    Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande                      Kommunstyrelsens ordförande
Ljungby kommun                                         Markaryds kommun 

2 kommentarer:

  1. Sverige borde (om det finns ekonomi till det) satsa på "monorail". Ett väldigt trevligt, säkert sätt att resa på, en bit ovan jord. Är det någon som tänker i sådana banor, här i Sverige?

    SvaraRadera
  2. Monorail har nog inte diskuterats men är, vad jag förstår, en intressant teknisk lösning. Däremot har man diskuterat att bygga hela banan på pelare. Vi får väl se vilken lösning man kommer fram till.

    SvaraRadera