torsdag 7 januari 2016

Filminspelning för SKL
Den 20 april 2006, alltså för snart tio år sedan, var jag och fyra andra kommunstyrelseordförande inbjudna av SKL (Sveriges Kommuner och landsting) till en uppstart av ett projekt under arbetsnamnet "Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning". Varför jag fick möjlighet att vara med berodde kanske på mitt och kommunens engagemang i ett tidigare projekt som handlade om att införa tjänstegarantier i den kommunala verksamheten, något som vi också genomfört i Markaryds kommun.

Syftet med projektet var att göra kommunens verksamhet mer transparent ut mot sina medborgare. Bokslut och verksamhetsberättelser har framförallt syftet att ge information in till organisationen och förtroendevalda och är sällan ett dokument som lämpar sig som information till medborgarna. I det här projektet var tanken att utveckla ett enkelt och kortfattat dokument som innehåller resultat och kommunala värden som är viktiga för medborgarna och som kan stödja de förtroendevaldas kontakt med medborgarna.  Tanken var att resultaten i dokumentet dels skulle bestå av befintlig statistik från nationella databaser, men även resultat som kommunen själva på ett enkelt sätt tar fram. Allt ur ett medborgarperspektiv.

Vårt arbete ledde fram till det som idag har namnet "Kommunens kvalitet i korthet". Första året (2007) deltog 43 kommuner, en skara som sedan ständigt utökats. Förra året deltog hela 236 av landets 290 kommuner i arbetet. Fantastiskt kul att få ha varit med att utveckla ett projekt som nu nästan omfattar landets alla kommuner!
De områden som ingår i "Kommunens kvalitet i korthet" är kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, medborgarnas delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet och hur kommunen uppfattas som samhällsbyggare. Totalt används ca 40 olika mått för att mäta och beskriva kommunens prestationer inom dessa olika områden. Resultaten för Markaryds kommun finns redovisade på kommunens hemsida och du kan ladda ner dem här.

I år är det alltså tio år sedan projektet startade upp och som jag fick vara delaktig i utvecklingen av och det var därför som projektledaren Christine Feuk och en filmfotograf var i Markaryd idag för att intervjua mig. Resultatet kommer att visas den 19 januari då 2015 års resultat presenteras. Den 17 februari släpper vi resultaten för Kronoberg vid en särskild träff i Alvesta.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar