söndag 10 januari 2016

Markaryd - landets tredje minst skuldsatta kommun

SR Kronoberg basunerade igår ut budskapet om att kommunerna, bl a i Kronoberg, "är satta i rekordhög skuld". Växjö och Lessebo kommuner lyftes fram som dåliga exempel som två av de allra mest skuldsatta kommunerna i hela landet. Av reportaget framgick dock inte att det också finns kommuner i länet som avviker från denna generaliserande bild, till exempel Markaryds kommun.

En jämförelse av kommunernas lånefinansieringsgrad i det senaste bokslutet visar, enligt Dagens Samhälle, att Markaryds kommun hamnar på en delad tredjeplats i landet, tillsammans med Höganäs kommun. Det finns således 286 kommuner som har en högre skuldsättningsgrad än Markaryd.

Lånefinansieringsgraden i Markaryds kommun var i det senaste bokslutet 11 %, vilket kan jämföras med Lessebos 85 %. Siffran visar hur stor del av verksamheten och investeringarna som finansieras med lånade pengar. 

Under de senaste fyra åren har investeringsvolymen varit mycket hög i Markaryd. Satsningar på gymnasieskolan, nya skolbyggnader på Höjdenområdet, en ny Hunehall och renovering av Strömsnässkolan är bara några av de stora investeringsprojekt som kommunen genomfört, och detta utan att behöva låna upp särskilt mycket pengar.

Sedan några år tillbaka är nästan hela pensionsskulden täckt genom reserverade medel, något som för de flesta kommuner och landsting utgör en tickande bomb.

Det här är inget man uppnår på kort sikt, utan det är resultatet av en långsiktig politik som inte tillåter någon överbudspolitik för att nå kortsiktiga poäng. Det gäller, helt enkelt, att inte dra på sig mer kostnader än vad ekonomin tillåter. En nog så svår uppgift när det ständigt ropas efter mer resurser till både det ena och det andra.

Samtidigt med att försöka bedriva en sund ekonomisk politik har jag och Kristdemokraterna konsekvent försökt att utveckla våra verksamheter och satsa på kvalitet. I olika kvalitetsjämförelser, medborgar- och näringslivsundersökningar, öppna jämförelser och "Kommunens kvalitet i korthet" visar många av våra verksamheter goda resultat vid en jämförelse med andra kommuner.

En klok politik som jag har för avsikt att fortsätta försöka bedriva även under det kommande året!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar