fredag 1 januari 2016

Nyårsreflektioner
Vid varje årsslut görs det många tillbakablickar på året som gått och här följer några personliga reflektioner. Det blir naturligtvis bara ett axplock av allt som jag varit med om, men det här är några reflektioner jag delar med mig av. 

Som vanligt har det varit ett intensivt år med mestadels glädjeämnen. Den positiva utvecklingen för kommunen har fortsatt. Goda insatser från vår personal gör att vi har en hög kvalitet inom våra kommunala kärnverksamheter. Vi får höga betyg i ”Öppna jämförelser” inom såväl äldreomsorgen som skolan. Resultaten förbättras inom skolan och nöjdheten hos brukarna inom hemtjänst och särskilt boende är mycket hög.

Medborgarna ger också de kommunala verksamheterna ett högt betyg. I SCB:s medborgarundersökning, som mäter bl a attraktivitet, kvalitet och medborgarinflytande, ligger Markaryds kommun i den absoluta toppen i landet vad gäller förtroende, möjlighet till kontakt samt inflytande.

Kommunen har en god ekonomi. Vi ligger på tredje plats i Sverige vad gäller kommunerna med minst skuldsättningsgrad och vi har en god kostnadskontroll där alla nämnder och styrelser klarar sin verksamhet med den budget man har fått sig tilldelad.
Det är otroligt hedrande att vi under 2015 av företagarna i Svenskt Näringslivs undersökning blev utsedda till den kommun som har det bästa företagsklimatet i landet. Glädjande nog satsar nu flera företag på att bygga ut sina verksamheter; Göinge Bil, Lindvalls, Konecranes och Mekonomen är några exempel. Cellterm färdigställde sin anläggning i Misterhult under året och strax före jul fick Solör bygglov för sin fjärrvärmeanläggning i Luhrpasset.
Två riktiga storsatsningar i kommunen har påbörjats. Golfresorten i Traryd, som så många har tvivlat på, har kommit igång och startat ett intensivt markarbete under hösten och genom ett samarbete med Telia/Skanova har planeringen för bredband i kommunens fyra tätorter kommit så långt att man i januari 2016 kommer att påbörja arbetet med att gräva ner fiber.
Det är roligt att så många vill vara med och bidra till den här positiva utvecklingen. Vi har ett gott samarbete med såväl den ideella sektorn, föreningslivet och näringslivet där många engagerar sig för att göra kommunen attraktiv. Ett exempel är kraftsamlingen i slutet av september då vi med lite ”kändishjälp” lyckades med att bli den mest generösa kommunen i hela Sverige. Det visar vilken kraft och vilket engagemang som finns i kommunen då vi alla hjälps åt.


Vår historiskt stora satsning på att göra skollokalerna ändamålsenliga har fortsatt. Den nya Hunehallen blev klar under sommaren och den omfattande renoveringen av Strömsnässkolan fortsätter. Detta är viktigt inte minst med tanke på att skolan är en av kommunens största arbetsplatser.
Arbetet med kommunikationer har varit intensivt. Vi fortsätter att med kraft driva frågan om pågatåg även mellan Markaryd och Halmstad och det tycks som om vi kommer allt närmare ett förverkligande av detta. På längre sikt har vi engagerat oss i ”Raka Spåret”, den västliga dragningen av en framtida höghastighetsbana.

Det går naturligtvis inte att gå förbi den flyktingkris som vi upplevt, framför allt under hösten, vilket också påverkat Markaryds kommun. Situationen har varit mest påtaglig inom verksamheter som socialtjänst, skola och förskola samt SFI. Det statliga uppdrag som kommunerna ålagts att utföra har inte gått obemärkt förbi, men vår personal har löst situationen på ett utomordentligt sätt.

Den stora utmaningen framöver kommer att bli integrationen. Här har jag drivit kravet på en mer flexibel lösning i stället för den uppdelning vi har idag, där staten inte förmår att fullgöra sina åtaganden. Det kommer att krävas om vi ska lyckas integrera alla de människor som fått och kommer att få asyl i Sverige.

Inflyttningen har ökat kraftigt under året och närmar sig 9.800 personer. Detta har inneburit att vi behöver fler bostäder, något som vi arbetat intensivt med det senaste halvåret. Arbetet med att skapa trygghetsbostäder för äldre i både Markaryd och Strömsnäsbruk har också påbörjats, i vilket pensionärsföreningarna varit en positiv kraft. En utmaning framöver är att utveckla kvarteret med Hagaskolan på bästa sätt.Under året har jag även fått vara med om en del intressanta saker på det nationella planet. Under ett par års tid har jag varit ensamutredare för regeringen och utrett 2008 års tandvårdsreform, en utredning som nu är ute på remiss. I december avslutades även en annan statlig utredning, Strandskyddsdelegationen, som jag var ledamot i. Dessutom fick jag vara med och besluta om att avveckla decemberöverenskommelsen, vilket blev konsekvensen av beslutet på Kristdemokraternas riksting.

Det negativa brukar jag försöka lämna bakom mig. Det som hänt är historia och man ska inte titta för mycket i backspegeln när det är full fart framåt som gäller. Tyvärr har dock den nya regeringen beslutat att avveckla möjligheten för kommuner att ge vårdnadsbidrag till föräldrar som vill förlänga tiden tillsammans med sina små barn. Den här reformen har varit mycket populär i Markaryds kommun, men det sätter regeringen stopp för från och med februari 2016.

Med det goda samarbetsklimat vi har lokalt i kommunen mellan olika aktörer och sektorer, ser jag framtiden an med tillförsikt. Jag är övertygad om att 2016 kommer att bli ett minst lika intensivt år och jag är lika övertygad om att Markaryds kommun kommer att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar