fredag 8 januari 2016

Markaryd presidiekommun i Entreprenörsregionen

Entreprenörsregionen är en nätverksorganisation som bildades 1999 och består av elva* kommuner i fyra län. De elva kommunerna har starka traditioner som har sin grund i en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer. Bakgrunden till att nätverket bildades var att kommunerna insåg att samarbete och samverkan ger ett mervärde för såväl den egna utvecklingen som utvecklingen generellt inom regionen. Under de år som nätverket funnits har samverkan bedrivits inom olika områden, men alltid utgått från främjandet av entreprenörskap och företagande.

Entreprenörsregionen är en stor funktionell region med totalt 280 000 invånare, 11 500 aktiebolag och ca 137 000 arbetstillfällen. Det är inte av en slump som vi brukar kalla oss för "Sveriges jobbigaste region".

Entreprenörsregionen har flera starka branscher, men den bransch som sticker ut mest positivt är tillverkningsindustrin. Den verksamhet som minskat nationellt har faktiskt ökat i volym inom Entreprenörsregionen, vilket visar att det går att bedriva tillverkning också i Sverige.

Inför mandatperioden 2015-2018 tog medlemskommunerna fram en verksamhetsplan och valde ut tre fokusområden som Entreprenörsregionen särskilt ska arbeta med; "Arbetsmarknad och näringsliv", "Infrastruktur och transporter" samt "Kommunicera och marknadsföra".

Ordförandeskapet alternerar mellan de olika kommunerna och under de kommande året kommer Markaryd än en gång att ingå i presidiet tillsammans med Gislaved och Hylte. Det innebär för min del att jag har förtroendet att vara 2:e vice ordförande i Entreprenörsregionen under 2016.

Att samverka med likartade kommuner på det här sättet tycker jag har varit mycket positivt. Jag har i mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande varit med i nätverket sedan 2003 och under de här åren har vi kunnat agera tillsammans i frågor där vi har ett gemensamt intresse samt hämtat inspiration och kunskap hos varandra. Eftersom vi kommer från fyra olika regioner har vi kunnat bidra och berika medlemskommunerna utifrån olika utgångspunkter. 

Det som ligger närmast i tid är en gemensam träff om en månad med Trafikverket Region Syd för att diskutera vår gemensamma infrastruktur där Markarydsbanan är ett av de fem prioriterade stråk som vi inom nätverket har pekat ut.

Läs mer om Entreprenörsregionen här.

* De elva kommunerna i Entreprenörsregionen är Markaryd, Ljungby, Älmhult, Halmstad, Laholm, Hylte, Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Tranemo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar