måndag 4 januari 2016

Markaryd i topp i SCB:s medborgarundersökning
Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Markaryds kommun har deltagit ett flertal gånger sedan ca tio år tillbaka. Under 2015 deltog 138 kommuner och sedan starten 2005 har hela 263 av landets 290 kommuner deltagit.

Enkäten består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:
1) Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på,
2) Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter och
3) Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter samt förtroende för politiker och tjänstemän.

I vilka avseenden skiljer sig då Markaryds kommun från övriga deltagande kommuner i årets undersökning? Vad gäller NRI (Nöjd-Region-Index) är skillnaderna små. Den enda faktorn där Markaryd avviker är "Trygghet", där betygsindexet är lägre än snittet för övriga kommuner. Ett ganska väntat resultat som är samstämmigt med resultatet från polisens senaste trygghetsundersökning.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är däremot högre för Markaryd än för övriga kommuner. Betygsindex för de flesta verksamheterna är klart högre än för övriga kommuner, vilket är glädjande. Det visar att medborgarna i kommunen har ett ganska stort förtroende för våra kommunala verksamheter.

Det mest anmärkningsvärda resultatet uppnår Markaryds kommun när vi kommer till NII, Nöjd-Inflytande-Index. Här ligger betygen väsentligt högre än snittet för övriga kommuner och Markaryd hamnar i topp i alla delarna. 

Då det gäller faktorerna "Kontakt" och "Förtroende" får Markaryds politiker och tjänstemän högst betyg i hela landet. Vad gäller faktorn "Information" är Markaryd tvåa i landet. Även vad gäller helhetsbetyget för möjligheterna till påverkan och förtroende hamnar Markaryds kommun på en mycket hedrande andraplats bland landets kommuner.

Jag har under mina år som kommunstyrelsens ordförande försökt arbeta för dialog, delaktighet och öppenhet. Därför är det fantastiskt roligt att få detta kvitto från kommunens medborgare. Att det dessutom är ett resultat som förbättrats över tid gör inte saken sämre. Resultaten för 2015 är till exempel bättre än både 2011 och 2013. Självklart inspirerar det till ett fortsatt arbete, för det går inte att slå sig till ro och vara nöjd.

Hela resultatet kan den intresserade ta del av på Markaryds kommuns hemsida.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar