måndag 10 juni 2013

Vilka lögner har jag fört fram, Katrin Pettersson (S)? 
Svar till Katrin Pettersson (S):

I sin insändare den 4 juni i tidningen Smålänningen avlossar Katrin Pettersson (S) ett verbalt angrepp mot min person i hopp om att något påstående kanske ska träffa sitt mål. Utan att med en rad styrka i sina egna påståenden uppges jag ”komma med direkta lögner” och ”fula och osanna påhopp.” Min fråga till dig, Katrin, är därför; vilka lögner och osanna påståenden har jag fört fram?

Är det inte korrekt att jag i mitt svar gav ett tydligt besked att kommunen ska följande gällande lagar och regler? Bekräftade jag inte i mitt svar att kommunen brustit genom att inte kalla till en formell MBL-förhandling? Har jag inte godtagit konsekvensen i form av ett skadestånd vars storlek förhandlats fram mellan den fackliga organisationen och arbetsgivaren? 

Jag har ifrågasatt lämpligheten, men absolut inte tillåtligheten, av att både vara arbetsgivarrepresentant och facklig representant i samma verksamhet och jag har uttryckt en oro för att det finns en risk att hamna i en lojalitetskonflikt. På vilket sätt anser du att detta mitt resonemang är ”ett angrepp på en av våra grundlagar, Regeringsformen”?

Stämmer inte mitt påstående att kommunfullmäktiges förste vice ordförande och därmed näst främsta arbetsgivarrepresentant samtidigt är ordförande för Kommunal? Stämmer det inte att vederbörande valt att företräda Kommunal i en förhandling med arbetsgivaren och i den förhandlingen valt att utverka ett personligt skadestånd på 30 000 kr till en facklig företrädare i Kommunal som även är en egen partikamrat?

(Kopia på förhandlingsprotokollet finns publicerad i bilden ovan.)

Du anser vidare att varken jag eller någon annan ”har rätt att lägga sig i hur facket beslutar i denna fråga”. Varför vill du hindra mig och andra från att använda oss av vår demokratiska rättighet att ha insyn i hur skattebetalarnas pengar används?

Då skadeståndet förhandlats fram mellan Kommunal och arbetsgivarföreträdare för Markaryds kommun anser åtminstone jag att är det synnerligen angeläget att inte resultatet av förhandlingen döljs. För mig är det av största vikt för såväl kommuninnevånare som politiska förtroendevalda i kommunen att det råder öppenhet inom den kommunala verksamheten även i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och den fackliga verksamheten. Eller anser du att det bara är arbetsgivarens brister som ska komma till allmänhetens kännedom?

Slutligen påstår du, Katrin, att jag bör se över ”mina olika roller”. Till skillnad från de nu berörda, är jag varken anställd eller facklig representant utan enbart förtroendevald politiker. Vilka olika roller menar du att jag har i den egenskapen och på vilket sätt klarar jag inte av att hantera dem?

Den som vill kan ta del av hela debatten och mitt interpellationssvar genom att lyssna via kommunens hemsida. Interpellationssvaret finns också att läsa i sin helhet på min blogg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar