onsdag 26 juni 2013

"Ungdomar KAN!"Idag var det traditionsenligt dags att träffa våra tio ungdomar som deltar i sommarkursen "Ungdomar KAN!" Sommarkursen ingår som en del i de feriearbeten kommunen erbjuder. Under tre veckor arbetar man med Barnkonventionen, ungdomsdemokrati, föreningskunskap osv. Syftet med kursen är att öka ungdomarnas inflytande i den kommunala beslutsprocessen.

Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att sitta ner och samtala med ungdomarna på det här sättet. De är intresserad, har synpunkter och idéer och visar att de vill vara med och påverka. I år var det särskilt roligt att höra att man tycker att det blivit bättre med inflytandet och elevdemokratin vid våra skolor. Kul att det märks att vi satsat på de här frågorna!

Förutom de lokala frågorna var man helt överens om att Barnkonventionen bör bli en del av svensk lagstiftningt. Jag kan bara hålla med, det skulle vara välkommet!

Markaryds kommun hamnar mycket högt när SCB mäter hur medborgarna bedömer sina möjligheter till inflytande och påverkan. Vid förra mätningen hamnade vi på tredje plats bland landets alla kommuner. Det är bra, men inget man kan slå sig till ro med. Vi är på god väg, men vi behöver utveckla formerna för vår ungdomsdemokrati ännu mer. Helt klart vill ungdomarna vara med och påverka.
Under 2011 startade vi "Ungdomsinskottet", som är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Ungdomarna väljer själv ambassadörer från sina grundskolor och gymnasiet och två politiker utses till att sitta med. Under de senaste åren har man verkligen börjat finna sina former och man har mer och mer "tagit plats". Det är ganska kul när Ungdomsinskottet skriver till kommunstyrelsen och nämnderna och begär in svar på olika frågor so berör barn och ungdomar..
Självklart lägger man ut sina protokoll på hemsidan så att alla kan ta del av hur man arbetar, vilka frågor man hanterar och hur vi andra politiker agerar på ungdomarnas förslag och idéer.

I år är det femte året som ett tiotal ungdomar får möjlighet att ha ungdomsdemokrati och inflytande som feriearbete. På torsdag i nästa vecka kommer man att redovisa sitt arbete och då tror jag de kommer att berätta om hur positivt det är att få den här möjligheten och hur man fått ny kunskap, en kunskap som jag är säker på att de kommer att ha nytta av i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar