torsdag 20 juni 2013

Kommunal agerar inte enligt sin egen policy
Svar på insändare den 17 juni från Katrin Pettersson (S):

Av Katrin Petterssons (S) insändare den 17 juni kan man konstatera att jag inte gjort mig skyldig till de påstådda lögner hon tillvitade mig i ett tidigare inlägg. Nu är det inte längre lögner, utan insinuationer. Tack för den reträtten! Då det inte längre går att angripa mig för att ha ljugit riktas i stället fokus på att jag skulle blanda ihop mina roller. Jag föredrar att hålla mig till sakfrågan.

Är det inte så, Katrin, att det var din partikamrat, det socialdemokratiska oppositionsrådet, som ställde en interpellation/fråga i kommunfullmäktige om brott mot arbetsrätten? Hur kan du då påstå att svaret inte skulle vara kommunalpolitiskt? Och med vilken rätt avgör du vad jag ska svara?

Innan du sätter dig som domare över mitt agerande kan det vara av intresse att klargöra hur Kommunal som organisation ser på sina fackliga företrädares dubbla uppdrag. Per Holmström, förste vice ordförande i Kommunal, konstaterar att Kommunal i den plattform man gick ut med redan inför valet 2010 slår fast ”att förtroendevalda inte bör sätta sig i en situation där de riskerar att hamna på båda sidor i en konflikt” samt att ”förtroendevalda med förhandlingsuppdrag bör inte ta uppdrag där det kan uppfattas som att de också representerar arbetsgivaren”. Holmström konstaterar också att det för Kommunal är ”extra viktigt att inte sitta på dubbla stolar för att på bästa sätt företräda medlemmarna i förhållande till arbetsgivaren” (Kommunalarbetaren2013-03-13).

Man kan med fog fråga sig varför Kommunals centrala policy inte gäller och efterlevs av Kommunal i Markaryd?

Rätten att kräva personliga skadestånd innebär per definition inte en skyldighet att göra så. Det hade mycket väl gått att förhandla fram ett skadestånd som i god, solidarisk anda hade tillfallit den lokala organisationen och dess medlemmar. Av någon anledning valde Kommunals ordförande inte det alternativet, utan lyfte frågan till central nivå och förhandlade tillsammans med ombudsmannen fram två personliga skadestånd på 30 000 respektive 20 000 kr. Därmed blev medlemmarna helt lottlösa! Det anser jag vara dåligt omdöme!

Slutligen vill jag tacka för såväl interpellationen som för dina insändare, Katrin. De har bland annat gjort det möjligt att visa på en osund kultur – att sätta sig på dubbla stolar och följaktligen av och till tvingas välja sin lojalitet. Det har jag ingen anledning att behöva be om ursäkt för, utan det är en fråga som alla partier och förtroendevalda bör reflektera över och se till att förhindra.

Det ska bli intressant att se om Kommunals lokala företrädare har det goda omdömet att följa sin egen organisations policy eller om man tänker fortsätta sitta kvar på dubbla stolar och agera som både arbetsgivare och facklig företrädare.

6 kommentarer:

 1. Jag vet inte det käre Bengt. I ett av dina uttalande så påstod du att vice ordförande hade förhandlat fram skadestånd till sin partikamrat. Som jag förstått det så var det ett ombud från komnunal som förhandlat fram detta skadestånd. Kanske har jag fel men stämmer det så har du ljugit. Enligt information så var inte vice ordförande med vid förhandlingen av skadeståndet. Men jag kan givetvis fått fel information. Det är många som inte talar sanning i denna värld.

  Vänligen Mats

  SvaraRadera
 2. Ja du Mats, där har du nog fel! Vem du hämtar din information från vet jag inte, men som framgår av det förhandlingsprotokoll jag lagt ut på en tidigare blogg kan du själv se att de närvarande parterna från Kommunals sida vid förhandlingen utgjordes av ombudsmannen och Kommunals lokala ordförande (nämnd vid namn i protokollet som närvarande, men utan funktion).

  Tror du inte att denna hennes funktion stämmer kan du själv kolla på http://www.kommunal.se/Kommunal/Avdelningar/Sydost/Vara-sektioner/?sek=10 På www.markaryd.se kan du sedan se att samma person är vice ordförande i kommunfullmäktige och därmed kommunens näst främste arbetsgivarföreträdare.

  Jag förstår att du inte har några problem med att acceptera att man samtidigt sitter på dubbla stolar, och där är jag av en annan uppfattning. Där är uppenbarligen även Kommunals vice ordförande på förbundet av en helt annan uppfattning än du.

  Enligt personalchefen, som är med vid samtliga dessa förhandlingar och så även i de nu aktuella fallen, har i princip alla överläggningar där ombudsman deltar från början initierats på lokal nivå. De lokala fackliga företrädarna kan själva välja om de vill driva en fråga som tvist och blanda in ombudsman eller försöka lösa frågan lokalt i någon form av samförstånd. I det här fallet har Kommunals ordförande valt att kalla in sin ombudsman. Syftet med det agerandet är ju inte särskilt oklart.

  För egen del förlitar jag mig betydligt mer på vad jag själv vet än på vad du och andra tror. Sedan får du gärna försvara det jag anser vara en osund kultur, dvs att sitta på dubbla stolar och uppdrag samtidigt trots att det går stick i stäv med Kommunals centrala policy.

  SvaraRadera
 3. Men huvudfrågan är väl ändå att om vice ordförande ställde skadeståndsfrågan eller om det var ombudet. Att du har en annan uppfattning är väl givet. Att du sen är så ivrig att påstå att jag gillar dubbla stolar är ju en stor lögn. Vad jag ogillar är politiker som försöker skaffa sig fördelar med att smutskasta andra genom att förvränga sanningen. Sen om det är du eller någon annan som gör det spelar inte mig någon roll. Har jag fel så ber om ursäkt, men jag kommer att hålla ögonen på er politiker för är det något jag verkligen ogillar så är det politiker som hela tiden skyller på företrädare och motståndare för att slippa ansvar.

  Med vänliga hälsningar
  Mats Nilsson

  SvaraRadera
 4. Det ansvaret har jag tagit! Jag har i alla mina uttalanden konstaterat att kommunen gjort fel och jag har accepterat konsekvensen i form av ett skadestånd. Att vinkla det till att jag skulle skylla ifrån mig för att slippa ansvar är ett försök till illusion av den högre skolan.

  Däremot berör det mig illa när man på det sätt som nu gjorts och på medlemmarnas bekostnad utverkar personliga skadestånd på 30 000 kr resp 20 000 kr till två personer, som de facto inte lidit någon personlig skada. Det är för mig både ett oetiskt och omoraliskt agerande och så långt ifrån den fackligt solidariska tanken man kan komma. Jag tycker också det är ytterst olämpligt att samma person ska agera både som arbetsgivarföreträdare som arbetstagarföreträdare/facklig företrädare. Dessutom tycker jag inte att man ska använda sitt fackliga uppdrag i politiska syften.

  De frågorna har du inte haft det minsta intresse att diskutera, Mats, utan i den här tråden riktar du konsekvent dina anklagelser mot mig och ifrågasätter ensidigt mitt agerande. Av det drar jag – rätt eller fel – slutsatsen att det du skriver också är det du faktiskt tycker. Huruvida fler än du anser att det skulle vara ”en stor lögn” överlåter jag åt andra att bedöma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inga medlemmar i kommunal lider någon skada för att det betalas ut personliga skadestånd, skadeståndet har inte betalats ut på medlemmarnas bekostnad, utan skadeståndet har betalats ut på skattebetalarnas bekostnad.

   Det är inte omoraliskt fel att förhandla fram personliga skadestånd, i synnerhet inte när det gäller abetsmiljön och skyddsombudets utsatthet i arbetslivet. Hur lite än skyddsombudet har lidit och tagit skada så är det inte omoraliskt fel med personligt skadestånd.

   Som jag skrev i ett inlägg på facebook, - Det är en skitsak och med det menar jag, att åka på ett skadestånd för en sådan sak som kommunen har gjort är för dåligt, vi vet alla* hur det ska gå till, även jag som inte är någon lärd person. Att ha ansvariga på kommunen som gör en sådan groda är så dåligt och att då slösa med skattepengar är upprörande.

   Att sen lägga på arbetsgivaransvar på vice ordförande som sitter i minoritet och aldrig kan utverka ett beslut tycker jag är mest löjligt. De är ju bara marionetter i fullmäktige, fyller bara ut stolarna så att säga. KD, C och M har majoritet och därmed möjlighet att agera arbetsgivarrepresentant. Men givetvis kan du ju tolka det som du vill, det har du ju full rättighet i.

   Men hur vi än vänder och vrider på det så hade kommunen fått betala ut skadestånd oavsett vem som suttit och förhandlat.

   Personligen tycker jag det är mer omoraliskt att inte utkräva skadestånd. För risken är att om detta hade fått passera, så hade det kanske blivit ännu fler beslut utan insyn som kan få oanade konsekvenser för personalen på kommunen. Vi vet ju att många arbetsgivare gärna vill styra och ställa utan att bli ifrågasatta. Det finns det många bevis för här i världen. Sen finns det givetvis arbetsgivare som är väldigt duktiga och ser sin personal som en resurs man är rädd om.

   Sen ska jag givetvis komma med en ursäkt, för ljugit kan jag inte säga att du har gjort. Jag blandade ihop koddarna med morötterna men även den bästa kan ju göra fel.

   Så jag ber om ursäkt att jag felaktigt påstod att du ljugit.

   Ska bli bättre på att granska fakta och inte lita på hörsägen.   Med vänliga hälsningar
   Mats Nilsson


   * Med alla menar jag arbetsgivare och fackligt förtroendevalda och vi som är intresserade av fackliga och arbetsmiljöfrågor.

   Radera
 5. Visst godtar jag den ursäkten, Mats! Tack för att du också ger tydligt uttryck för och bekräftar vilken sida du stöder i den här konflikten. Så några klarlägganden:

  1. Helt rätt att skadeståndet betalas ut på skattebetalarnas bekostnad. Men det sker även på medlemmarnas bekostnad, så de drabbas dubbelt upp eftersom de också är skattebetalare. Hade Kommunals ordförande valt att låta skadeståndet utbetalas genom en lokal uppgörelse hade det kommit medlemmarna till del. Nu valde hon att lyfta frågan centralt, vilket innebär att hela skadeståndet tillfaller Kommunal centralt och ingen del går lokalt. Förutom de glada kamraterna som fick en personlig utbetalning på 20 000 kr respektive 30 000 kr. Av de reaktioner jag fått, tycker inte Kommunals lokala medlemmar om detta agerande.

  2. Här handlar det inte om att något hänt utan personalens och fackets insyn. I båda fallen har personalen varit delaktig från första stund. Det är personalen som arbetat fram hur Strömsnäsbadet skulle se ut och det är personalen som utformat lokalerna för Stigens verksamhet. Kommunen har missat att upprätta ett slutligt och formellt MBL-protokoll om det man hela tiden varit överens om.

  3. Löjligt eller inte, enligt Kommunallagen är alla fullmäktigeledamöter arbetsgivarföreträdare. Detta visar sig t ex vid konflikter då en ledamot av fullmäktige (och Kommunal) kan bli tvungen att öppna en verksamhet som Kommunal tagit ut i strejk. Inte menar du att Kommunallagen ska åsidosättas? Det är en lagstiftning precis som Arbetsmiljölagen och man ska rätta sig efter båda.

  4. Ja, (S) är i minoritet och har svårt att opponera på det mesta majoriteten föreslår och beslutar om. Det är, enligt min uppfattning, därför man agerar som man nu gjort, dvs använder sitt fackliga inflytande för att agera politiskt.

  SvaraRadera