tisdag 4 juni 2013

Tovhult i kommunens ägo!

Igår genomförde Markaryds kommun och danska statens  bolag Finansiel Stabilitet A/S den affär som innebär att det ca 230 hektar stora området som var avsett för en golfresort övergår i kommunens ägo. Genom att kvitta den återstående fordran kommunen hade i form av en bankgaranti på 10,4 mkr mot markområdet är kapitlet om en golfresort i Traryd avslutat.
 
Det är naturligtvis tråkigt att detta jätteprojekt, åtminstone i den här tappningen, inte kom att genomföras. Men tack vare ett, för Markaryds kommun, mycket fördelaktigt exploateringsavtal har inte bara kommunens skattebetalare hållits skadeslösa utan kommunen erhåller ett mycket stort markområde som nu ligger öppet för exploatering av Markaryds kommun eller någon utomstående intressent. Detta måste betraktas som det näst bästa alternativet efter den planerade exploateringen.
 
Markaryds kommun har inte, vilket många fortfarande tror, satsat några skattepengar i själva projektet. Det danska bolaget har stått för alla kostnader. Det enda kommunen skulle ha gjort är att dra fram teknisk försörjning till området, liksom att se till att vattenverk och reningsverk skulle ha kapacitet för utbyggnaden.
 
I exploateringsavtalet lyckades vi förhandla in en klausul om ett investeringsbidrag till kommunen som skulle täcka kommunens kostnader för en utbyggnad i området. I denna klausul ingick en bankgaranti på 15,6 mkr. För ett par år sedan utbetalades den första delen, 5,2 mkr, vilket har finansierat renoveringen av Kvarnaholms reningsverk. För återstoden erhåller kommunen således ett mycket stort och intressant markområde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar