måndag 2 maj 2011

(S) i Markaryd röstade nej till fasta tjänster!

Vid det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige i Markaryd diskuterades förslaget till personalförsörjningsplan. Syftet med planen är att ha en strategi för att möta kommande pensionsavgångar. Häpnadsväckande nog röstade socialdemokraterna inte för mitt förslag att i möjligaste mån erbjuda våra anställda i kommunen fasta tjänster. Det blev votering om mitt yrkande och i den efterföljande omröstningen avstod samtliga socialdemokrater att rösta!"Anställda i Markaryds kommun ska i möjligaste mån erbjudas fasta tjänster och ges den sysselsättningsgrad som var och en önskar ."

I Markaryd infördes ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” redan 1999, en reform som jag stred för och som infördes under min tid som ordförande i socialnämnden. All personal inom vården har sedan drygt tio år tillbaka rätt till fasta tjänster på 100% och rätt att förändra sin tjänstgöringsgrad över tid när de så önskar. Även om inte samtliga yrkeskategorier i kommunen omfattas av själva reformen, visar mätningar att idag har mer än 9 av 10 anställda den tjänstgöringsgrad man önskar.

Det är svårt att garantera alla anställda en heltidstjänst. Skolan kanske anställer en spansklärare på 20 % eftersom det inte finns behov av ytterligare undervisningstid. Då tycker inte jag det känns rätt att kommunen ska använda skattepengar för att garantera att en enskild medarbetare får ytterligare 80 % lön utan krav på motprestation. Det tyckte socialdemokraterna! Man tog hellre strid för ett fåtal anställda med speciella förutsättningar än att rösta för mitt förslag att i möjligaste mån erbjuda fasta tjänster på heltid och med möjlighet att välja deltid.

”Anställda i Markaryds kommun ska i möjligaste mån erbjudas fasta tjänster och ges den sysselsättningsgrad som var och en önskar.” Detta beslutade fullmäktige och den målformuleringen gick socialdemokraterna alltså emot genom att avstå från att använda sig av sin rösträtt. Ett något märkligt sätt att använda väljarnas mandat och ett ännu märkligare sätt att gå emot sin egen hjärtefråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar