onsdag 25 maj 2011

Markaryd får högt betyg för tillgänglighetsarbete

Markaryds kommun får högt betyg för sitt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Markaryd hamnar på en mycket hedrande 11:e plats i landet och är bäst i länet. Allt enligt en undersökning av företaget Humana.

Det är naturligtvis mycket inspirerande att Markaryds kommun hamnar så högt i undersökningen, men sammantaget visar Företaget Humanas Tillgänglighetsbarometer 2011, med 189 deltagande kommuner, att det återstår mycket arbete innan målet är nått.

Undersökningen, som genomförs för andra året i rad, visar att många kommuner visar framfötterna och har ett ambitiöst tillgänglighetsarbete medan andra kommuner inte arbetar lika strukturerat med frågorna. Man vill med denna temperaturmätning på kommunernas tillgänglighetsarbete lyfta fram positiva förebilder, och inspirera fler kommuner att arbeta än hårdare för att göra samhället tillgängligt också för personer som har någon form av funktionsnedsättning.

I Markaryd har vi många aktiva handikappföreningar som är pådrivande i arbetet och ställer krav på åtgärder från kommunens sida. Att Rådet för funktionshinderfrågor är organiserat direkt under kommunstyrelsen har säkert också betydelse i sammanhanget. Jag är i egenskap av kommunstyrelsens ordförande även ordförande i detta råd och jag tror det har stort symboliskt värde att man ger frågorna denna dignitet.

Det känns riktigt inspirerande att vi får en så framskjuten placering för vårt arbete och det sporrar naturligtvis till nya tag. Alla människor har rätt till ett bra liv, och för att den rätten ska komma till uttryck, behöver vi ständigt aktualisera betydelsen av att skapa ett samhälle som är tillgängligt och användbart för alla.


Läs mer: Humana

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar