tisdag 3 maj 2011

Markaryd bäst igen i länet - och på plats 8 i Sverige!

Markaryd är åttonde bästa kommun i landet – om företagen själva får välja. Och totalt sett bäst i länet för sjätte året i rad!

Idag presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Markaryds kommun hamnar på en mycket hedrande 8:e plats i landet vad gäller företagens samlade omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta är resultatet av en mycket god samverkan mellan näringslivet och kommunen. Ett bra näringslivsklimat är avgörande för kommunens framtida utveckling.

I enkätsvaren från företagarna klättrar kommunen i flera delar och hamnar på topp tio i landet på inte mindre än 3 av undersökningens parametrar. När det gäller kommunpolitikernas och kommunala tjänstemäns attityder placerar sig kommunen på plats 8 respektive 10. Störst förbättring uppvisar skolans attityder till företagande, där kommunen klättrar hela 52 placeringar, från plats 73 till 21.

Något lägre värden får kommunen på de delar som är svårare att påverka; vägnät, tåg- och flygförbindelser, tele- och IT-nät samt tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.

Trots ett mycket bra resultat finns det alltid något att jobba vidare med. Närheten mellan företagen och kommunen är en framgångsfaktor i det arbetet. Samtidigt kan man fundera på hur mycket bättre kommunen skulle uppfattats om vi hade samma förutsättningar till närmarknaden och till den infrastruktur och logistik som finns i storstadsområdena.

Totalt sett hamnar kommunen på plats 32 av Sveriges 290 kommuner. De senaste årens placeringar har varit plats 31, 26, 18, 16, 20 och i år 32. Markaryd är därmed för sjätte året i rad den kommun i länet som har det bästa företagsklimatet.

Läs mer: Smålandsposten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar