tisdag 17 maj 2011

"Den fridsamme konfliktsökaren"

Detta blev rubriken på den tresides-artikel som Dagens Samhälle presenterar mig på i sitt senaste nummer. Omdömet känns väl inte helt obekvämt, även om jag själv inte upplever mig som en konfliktsökare. I mitt uppdrag försöker jag snarast att undvika konflikter eller lösa dem när de väl uppstått. Men visst kan det vara viktigt att ta strid och när det bränner till skadar det inte med lite civilkurage.

En egenskap som man behöver som kommunstyrelsens ordförande är just ”civilkurage”. Som företrädare för en liten kommun upplever man inte så sällan att det kan vara Davids strid mot Goliat. Den lilla kommunen som står upp mot den stora staten, eller den enskilda medborgaren mot den stora kommunen. Då gäller det att ha uppdraget klart för sig.

Som politiker är man medborgarföreträdare. Alltid ”i medborgarens tjänst”. Uppdraget är att vara kanalen in till organisationen och se till att medborgarens rätt blir tillgodosedd. Att aldrig bli systemets fånge eller företrädare. Att hela tiden söka det gemensammas bästa.

I de flesta fall går det mesta att lösa ganska fridsamt. Ibland blir det konflikt och då handlar det om vilja, attityd och civilkurage och om hur man hanterar känsliga frågor. Fokus måste alltid vara att hitta lösningen eller se möjligheten. Vad tråkigt att så många som hamnar i den situationen fastnar i själva konflikten. Framgången ligger i att kunna ta ett steg till. Kanske är det skillnaden mellan den som är framgångsrik och den som misslyckas.

Eller som jag brukar säga; Framgång är ingen slump!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar