tisdag 31 maj 2011

Alliansen vill inte bygga bort parkeringarna vid Torget

Alliansen har inte för avsikt att ta bort parkeringar permanent genom att bygga ut Torget. Detta påstår Smålänningen idag i ett försök att spegla den debatt i kommunfullmäktige i torsdags som tidningen inte ens var närvarande vid.

Det förslag som Alliansen vill utreda under återremissen har tidningen fått skriftligt. Av detta framgår att Alliansen vill utreda om det är en bra idé att tillfälligt kunna utöka torghandeln genom att vissa dagar ta delar av parkeringen i anspråk för att få mer marknads- eller torgkänsla. Så gjordes t ex vid Vårmarknaden i lördags.

Alliansen har däremot inte för avsikt att bygga ut Torget permanent på det sätt som beskrivs i Smålänningen idag. Parkeringarna behövs i centrala Markaryd för att ge människor, inte minst äldre och funktionshindrade, möjlighet att enkelt ta sig till bank och affärer.

En tillfällig utökning av torgytan vid begränsade tillfällen är något helt annat. Detta har inte Smålänningen förstått. Trots att de fått budskapet både skriftligt och muntligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar