måndag 23 maj 2011

Sydvatten får ingen resning

”Sydvatten AB har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet. Mark- och miljödomstolen avslår därför resningsansökan”.

Genom ett snabbt och kortfattat beslut smular högsta instans än en gång sönder den argumentation som både Sydvatten AB och Länsstyrelsen i Kronobergs län använt sig av för att rättfärdiga att bolaget bryter mot två tidigare lagakraftvunna domar. För tredje gången slår högsta instans fast att Sydvatten AB saknar tillstånd att leda bort omfattande volymer inläckande grundvatten, något som berörda kommuner och fastighetsägare lider skada av.

Det var i samband med Bolmentunnelns idrifttagande i slutet av mars i år som Sydvatten AB ansåg sig ha hittat nya omständigheter för att utan tillstånd kunna tillgodogöra sig inläckande grundvatten till Bolmentunneln. Bolaget begärde därför resning i målet och menade att man hade alla tillstånd i ordning för att åter ta tunneln i drift.

Med samma motivering avslog nyligen Länsstyrelsen i Kronobergs län en ansökan från Markaryds, Ljungbys och Perstorps kommuner om att länsstyrelsen skulle förbjuda Sydvatten AB att ta Bolmentunneln i drift innan man har tillstånd för att leda bort inläckande grundvatten.

Med dagens dom slår Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt fast att Sydvatten AB inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet.

Det borde vara uppenbart för både Sydvatten och länsstyrelsen att lagakraftvunna domar gäller. För tredje gången har den högsta instansen fattat beslut om vad som ska gälla. Någon gång borde Sydvatten och länsstyrelsen acceptera vad domstolarna beslutar och rätta sig efter dessa beslut.

Det kan inte vara rimligt att samhällets gemensamma resurser ska behöva tas i anspråk på det här sättet bara för att man inte respekterar domar i högsta instans. Särskilt tungt faller ansvaret på Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och som ansvarig för att se till att gällande lagar och regler följs.

2 kommentarer:

 1. En lokal länsstyrelse för lokala intressen?
  Knappast.
  Inte kommer man väl så lätt att lägga ned stridsyxan mot en befolkning i det egna länet som tvingas idka självförsvar?
  Herr miljövårdsdirektören siktar säkert på att få sitta på parkett och skåla bolmenvatten med Sydvatten när vattenskyddsområdet över Bolmen är ett faktum och det småländska vattnet med stor förtjänst även kan krängas till danskarna. Kvar blir en mängd överkörda smålänningar med berövad framtidstro.
  Det kostar inget att ge ur andras plånböcker.

  SvaraRadera
 2. Tanken har mer än en gång svävat genom mitt huvud varför Länsstyrelsen med sådan frenesi driver det här ärendet mot kommunernas i länet intressen. Men även Länsstyrelsen kan ju bli föremål för granskning av sin myndighetsutövning när ärendet kommer till punkt.

  SvaraRadera