måndag 30 maj 2011

Fullständigt fel, Smålänningen - igen!

Nog hade jag förväntat mig att Smålänningen, som inte ens fanns på plats under torsdagens fullmäktigedebatt, hade kollat upp fakta innan man försöker redogöra för en debatt man inte själv varit närvarande vid. Men när man inte gör det, så blir det fullständigt fel igen. Det finns uppenbarligen inte någon som helst vilja till att rapportera på ett objektivt sätt.

Vid sammanträdet i torsdags berättade jag, i samband med mitt anförande och yrkande om återremiss på förslaget om förändrad torghandel, att Alliansen även diskuterat ett förslag med Köpmannaföreningen om att stänga av delar av parkeringsplatserna på Torget i Markaryd för att utöka torgytan exempelvis på fredagar. En tanke som vi inom Alliansen vill utreda vidare.

Joakim Pohlmans (S) kommentar var då fritt citerad: "Detta var en nyhet för oss som inte framkommit tidigare i debatten". Samtidigt uttryckte Pohlman att det var bra att förslaget om att utöka torgytan åter aktualiserades. Ett förslag som varit föremål för diskussion för ett antal år sedan.

Hur förvånad blir man då inte när Smålänningen med braskande rubriker och på löpsedeln basunerar ut att ”Parkering blir torg enligt förslag från S”. Ett påstående som sedan utvecklas på redaktionell plats.

Eftersom Smålänningen själv inte var närvarande under fullmäktigedebatten mailade jag mitt anförande, yrkande och kommunfullmäktiges beslut till tidningen redan i torsdags kväll. Jag mailade även tidningen i fredags och bad dem kontakta både Joakim och mig, som var de enda som var uppe i debatten i den här frågan, för att kunna referera så korrekt som möjligt för sina läsare.

Smålänningens reporter valde att kontakta Joakim Pohlman (S), men inte mig. Det hade varit god journalistik att även kontrollera vad jag fört fram i debatten för att få en korrekt beskrivning, särskilt eftersom tidningen inte ens var närvarande på sammanträdet.

Efter att ha reagerat blev jag först idag kl. 17.00 kontaktad av reportern via mail för en kommentar. Jag har avböjt att kommentera eller bli citerad. Med största sannolikhet skulle mina kommentarer komma att användas för att släta över Smålänningens felaktiga rapportering. I morgon får vi se om min önskan blir respekterad.

På initiativ av Alliansen återremitterade kommunfullmäktige hela förslaget. Även i det avseendet ges oppositionsrådet stort utrymme och får oemotsagd kritisera Alliansen för att ha vikit ner sig. Detta har jag inte fått möjlighet att bemöta.

Att lyssna på opinionen och våga ompröva ett förslag är inte att vika ner sig. Det är att visa mod och styrka! Som ansvarstagande politiker är det viktigt att vi vågar stanna upp och vara lyhörda gentemot alla de väljare som gett oss sitt förtroende. Den filosofin tillämpar tydligen inte oppositionsrådet, men så jobbar jag. Och det kommer jag att fortsätta göra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar