torsdag 26 maj 2011

Alliansen lyssnar och återremitterade ärendet med torghandeln

Frågan om att förändra de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln har medfört en omfattande debatt under den senaste veckan. Att detta är en fråga som berör många markarydsbor är inte svårt att förstå med tanke på mängden samtal, mail, inlägg på Facebook och synpunkter till vårt synpunktshanteringssystem.

Det är beklagligt att förslaget presenterats och vinklats som ett försök från kommunstyrelsen att gynna den lokala handeln på bekostnad av en enda torghandlare. Så är definitivt inte fallet.

Det positiva är att vi äntligen har fått igång en riktig debatt kring hur vi kan utveckla Markaryds centrum och göra det mer attraktivt till gagn och nytta för våra kommuninvånare, besökande, våra affärer och vår torghandel. Det engagemanget vill vi ta tillvara!

Med tanke på den debatt som nu dragit igång, bedömer vi från Alliansen att det finns goda förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt för att gemensamt arbeta fram en strategi för handeln och för attraktiviteten i Markaryd.

Förutsättningarna för det arbetet blir nog inte bättre om vi i kraft av en majoritet försöker köra igenom det förslag som nu ifrågasatts i debatten. Så får makten aldrig användas. Nej, som ansvarstagande politiker är det viktigt att vi vågar stanna upp och vara lyhörda gentemot alla som gett oss sitt förtroende att fatta beslut. Jag är övertygad om att det är betydligt mer konstruktivt att vi nu först tar till oss alla de synpunkter som kommer fram genom att låta debatten och dialogen fortsätta innan vi fattar beslut om en framtida inriktning. Det viktiga är att vi ger tillräckligt med tid och utrymme för att diskutera hur vi långsiktigt tillvaratar de positiva effekter vår lokala handel och torghandel gemensamt har.

Därför yrkade jag på hela Alliansens vägnar att kommunstyrelsens förslag återremitteras för vidare beredning med motivering att genom fortsatt dialog med berörda intressenter ytterligare bereda och komplettera ärendet med de lokala ordningsföreskrifterna med en strategi för hur handeln som helhet kan bidra till att öka attraktiviteten i Markaryds centrum.

Detta blev också kommunfullmäktiges beslut.

Otroligt dåligt att Smålänningen, som verkligen engagerat sig i debatten, inte ens fanns på plats för att bevaka debatten för att redovisa fullmäktiges beslut till sina läsare. Nu fick jag ringa nattredaktionen för att få dem ge svar på vad många markarydsbor vill veta när man får tidningen i morgon bitti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar