onsdag 1 juni 2011

Nyheten som inte var någon nyhet

Till slut gjorde Smålänningens redaktionschef Anita Johansson det enda rätta, nämligen att i en klargörande notis redovisa vad kommunfullmäktige faktiskt fattade för beslut i torsdags. Beslutet var att återremittera ärendet om förändrade regler för torghandeln för vidare beredning – inget annat!

Hon beklagar också att Smålänningen ”inte var närvarande på fullmäktiges möte och därför inte kan referera vad som sades där, vilket naturligtvis inte är bra”.

Den förvirring som uppstått genom en lokalreporters försök att skapa en nyhet av det som inte var någon nyhet är naturligtvis inte heller bra. Därför är Anita Johanssons besked välkommet.

Man kan bara konstatera att alla blir förlorare då journalistiken har som ambition att skapa rubriker och konflikt. Jag hoppas inte det var avsikten i det här fallet. Men den förvirring tidningen bidragit till att skapa i den här frågan, ställer till stor skada och förorsakar både tidningen och kommunen förtroendeförluster och onödigt merarbete. Om dagens klargörande är tillräckligt och av bestående art? Ja, det återstår att se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar