fredag 25 november 2016

Projekt MärkDNA för ökad trygghet

I nästa års budget anvisar Alliansen i Markaryd 150 000 kr till ett brottsförebyggande projekt kallat "Märk-DNA" Detta är en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även för att underlätta vid brottsutredning.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA som i form av en vätska penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är helt osynlig men framträder om man belyser den med UV-ljus. Varje märkning är också unik, vilket innebär att den kan spåras. Hållbarheten är cirka fem år.

Metoden är inte ny, utan används idag i sprinklersystem på värdetransporter, baker, i butiker eller värdeföremål i offentliga eller privata lokaler. 

Alliansen i Markaryd har för avsikt att arbeta in förslaget i nästa års medborgarlöfte som ska tecknas med polisen. Ett liknande projekt har genomförts i Staffanstorps kommun för ett år sedan, vilket visat sig vara framgångsrikt. Ingen i Staffanstorps kommun som skaffat sig MärkDNA har varit utsatt för bostadsinbrott. Malmö Högskola har utvärderat en liknande satsning i några kommuner i Stockholms län och även den undersökningen visade på goda resultat.

Hur själva projektet ska organiseras kommer att diskuteras mellan kommunen och polisen, men vår ambition inom Alliansen är att såväl kommunala värdeföremål i offentliga lokaler som privatpersoners värdeföremål ska ingå i projektet, gärna också tillsammans med de olika försäkringsbolagen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar