fredag 11 november 2016

Uppföljning av arbetet med medborgarlöften
Idag var jag en av många kommunpolitiker som hade mött upp i Ronneby för att träffa polisledningarna från i stort sett samtliga polisområden i Region Syd. Temat var en uppföljning av de medborgarlöften som polisen och kommunerna har tecknat i ett antal kommuner, t ex Markaryd.

Vårt gemensamma medborgarlöfte för 2016 arbetades fram under förra hösten och baserades till stor del på resultaten från den senaste nationella trygghetsmätningen som polisen gjorde 2014. Det vi kom överens om då var: 

Gemensamma insatser under 2016 för att öka tryggheten i kommunen genom:
- att öka polisiär närvaro och synlighet på landsbygden
- att genomföra minst 4 brottsförebyggande insatser
- att genomföra trygghetsvandring.

Huruvida dessa insatser har gett resultat eller ej återstår att se när årets nationella trygghetsmätning från polisen redovisas i mitten av december. Även om statistiken tycks utvecklas i rätt riktning går det inte att bortse från att ett antal grövre brott utförts i kommunen under året. Det är i sig en mycket oroande utveckling!

Ett undertecknat medborgarlöfte mellan kommunen och polisen hjälper kanske föga, men blir ändå ett redskap som vi kan använda oss av i vår samverkan med polisen. Ett löfte är ändå ett löfte som vi kan åberopa gentemot polisen. Samtidigt innebär det att även kommunen måste vidta åtgärder, vilket till exempel visar sig i den åtgärdsredovisning som vi från kommunens sida tagit på oss efter det som uppmärksammats under trygghetsmätningen. Dessa åtgärder kommer inom kort att publiceras på kommunens hemsida.

Vid seminariet i Ronneby fick vi ta del av en rad goda exempel. Några kommer jag att försöka omsätta ganska omgående även i Markaryds kommun, allt i syfte att försöka bidra till att öka tryggheten och minska risken för att någon ska råka ut för brott. En av de viktigaste åtgärderna genomför vi dock tillsammans genom att hålla uppsikt, bry oss om varandra och anmäla när ett brott begås. I det arbetet gäller det att inte förtröttas. Tyvärr blir nog aldrig varken världen eller kommunen en plats utan problem - men låt oss hjälpas åt att göra dem färre och mindre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar